Kristin Viste

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Viste

Kristin Viste
17.04.2018
Norge har en av verdens beste foreldrepermisjoner, men det er ikke bare enkelt å navigere i Navs regelverk. Foto: Einar Nilsen Det er ganske unikt å få lov til å bruke et år på å ta vare på og bli...
Kristin Viste
13.11.2017
Lærke Smidt Gasbjerg Laboratorieundersøgelser 6. utg. 318 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-758-2 Laboratorieanalyser er ofte sentrale i den kliniske...
Kristin Viste
26.06.2017
Hverdagen har endret seg fra tiden hvor dyremodeller var gullstandard for biokjemiske tester. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Fagfeltet medisin utvikler seg stadig. Dette gjelder selvsagt også...
Kristin Viste
21.03.2017
Det er ikke alltid en god bekymring kommer til nytte. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen For å bli spesialist i medisinsk biokjemi må vi være klinikere i ett år. Vi kan velge mellom et lite knippe...
Kristin Viste
25.10.2016
Vi snakket en del om medisinstudentsyndromet da vi var studenter. Men har egentlig medisinstudenter og ferdige leger mer helseangst enn andre? Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen I sommer oppdaget jeg...
Kristin Viste
23.08.2016
Overgangen fra laboratorielivet til klinisk arbeid har vært brå, men det meste løser seg med gode kolleger. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Mange spesialiteter krever sideutdanning. Vi som vil bli...
Astrid van Wingerden og, Kristin Viste
10.05.2000
Rekrutteringen til medisinsk forskning har vært laber de siste årene. For å fange unges interesse for forskning arrangerte Forbundet Unge Forskere forskningsleiren Bio Med Camp sommeren 1999 (1)...
Kristin Viste
02.10.2012
Tarmfloraen endrer seg gjennom graviditeten. Mus med tarmflora fra kvinner i siste trimester legger mer på seg. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Under graviditeten endres kvinnens...
Kristin Viste
16.10.2012
Forekomsten av gentamicinresistente enterokokker er økende. Enterokokker isolert i sykehus har flere bevegelige DNA-fragmenter som kan overføre gener for bl.a. resistens. Torill Solvær Rosvoll. Foto...
Kristin Viste
26.06.2012
Kliniske retningslinjer kan være nyttige verktøy når fastleger skal vurdere kardiovaskulær risiko hos en pasient. Er dagens retningslinjer hensiktsmessige? Hálfdán Pétursson. Foto privat Det finnes...
Kristin Viste
02.10.2012
Betennelsessignalstoffene kjemokiner styrer remodellering av kollagen i hjertet ved hjertesvikt. Anne Wæhre. Foto Roy Trondsen Som et ledd i utviklingen av hjertesvikt skjer det en remodellering i...
Kristin Viste
04.09.2012
Friske gravide som trener i svangerskapet har lavere risiko for å bli sykmeldt for rygg- og bekkensmerter og har mindre plager med urininkontinens. Signe Nilssen Stafne. Foto privat Friske gravide...
Kristin Viste
29.05.2012
Ny kunnskap om pasienter som har fått amputert armen kan bidra til bedre oppfølging og økt livskvalitet. Kristin Østlie. Fotograf Holland, Hamar Kristin Østlie fant i sin doktoravhandling at det er i...
Kristin Viste
12.06.2012
Kunnskap om signalvegar i leukemiceller kan bidra til å optimalisere prognose og behandling. Håkon Reikvam, foto privat Pasientar med akutt myelogen leukemi (AML) har ofte dårleg prognose til tross...
Kristin Viste
27.03.2012
Spurkland, Anne Frie kaker 318 s, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-430-0623-2 Hva gjør du når tante Olga ikke tåler melk, vesle Iver ikke kan spise mel, farmor ikke liker...
Kristin Viste
15.05.2012
Etter et hjerteinfarkt estimeres ofte hjertets ejeksjonsfraksjon for å forutsi pasienters videre prognose. En ny doktorgrad viser at en nyere ekkokardiografisk metode gir bedre prognostisk...
Kristin Viste
12.06.2012
Støtteceller i beinmargen skiller ut cystein som beskytter kronisk lymfatisk leukemi-celler mot behandlingsindusert celledød. Skanningelektronmikroskopi av celler i apoptose (programmert celledød)...
Kristin Viste
18.09.2012
Høyt uttrykk av angiogenesemarkører i bløtvevssarkomer kan tyde på dårligere prognose. Dette gjelder selv om svulsten kan fjernes kirurgisk med god margin. Thomas Karsten Kilvær. Foto Susanne...
Kristin Viste
18.09.2012
Nikotin aktiverer signalveier som svekker karveggen ved å skru på gener som gir nedbrytning av bindevev. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Røyking øker risikoen for abdominale...
Kristin Viste, Gunnar Mellgren
11.12.2012
Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer nobelprisen i kjemi oppdagelsen av G-proteinkoblede reseptorer, som spiller en viktig rolle i dagens medisin Årets...