Kristin Viste

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Viste

Kristin Viste
17.04.2018
Norge har en av verdens beste foreldrepermisjoner, men det er ikke bare enkelt å navigere i Navs regelverk. Foto: Einar Nilsen Det er ganske unikt å få lov til å bruke et år på å ta vare på og bli...
Kristin Viste
13.11.2017
Lærke Smidt Gasbjerg Laboratorieundersøgelser 6. utg. 318 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-758-2 Laboratorieanalyser er ofte sentrale i den kliniske...
Kristin Viste
26.06.2017
Hverdagen har endret seg fra tiden hvor dyremodeller var gullstandard for biokjemiske tester. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Fagfeltet medisin utvikler seg stadig. Dette gjelder selvsagt også...
Kristin Viste
21.03.2017
Det er ikke alltid en god bekymring kommer til nytte. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen For å bli spesialist i medisinsk biokjemi må vi være klinikere i ett år. Vi kan velge mellom et lite knippe...
Kristin Viste
25.10.2016
Vi snakket en del om medisinstudentsyndromet da vi var studenter. Men har egentlig medisinstudenter og ferdige leger mer helseangst enn andre? Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen I sommer oppdaget jeg...
Kristin Viste
23.08.2016
Overgangen fra laboratorielivet til klinisk arbeid har vært brå, men det meste løser seg med gode kolleger. Kristin Viste. Foto: Einar Nilsen Mange spesialiteter krever sideutdanning. Vi som vil bli...
Astrid van Wingerden og, Kristin Viste
10.05.2000
Rekrutteringen til medisinsk forskning har vært laber de siste årene. For å fange unges interesse for forskning arrangerte Forbundet Unge Forskere forskningsleiren Bio Med Camp sommeren 1999 (1)...
Kristin Viste
11.12.2012
Rotteunger som har hatt feberkramper har økt risiko for epileptiske anfall når de blir eldre. Dette kan skyldes unormal migrasjon av kornceller i hjernen. Feberkramper er vanlig hos småbarn...
Kristin Viste
30.04.2012
Ved å bruke dei mest informative mål for overvekt, hypertensjon og serum-lipidnivå kan ein betre berekne pasientens risiko for iskemisk hjartesjukdom. Bjørn Mørkedal...
Kristin Viste
21.08.2012
Barn med astma som responderer dårlig på behandling, er mer følsomme for allergener og har remodellering i luftveiene. Jon R. Konradsen. Foto privat En liten andel av barn med astma har alvorlig og...
Kristin Viste
21.08.2012
Injeksjon av virus som koder for aktive gener i humane melanomceller kan helbrede melanom hos mus. Mutasjoner i kreftceller gjør at cellene i noen tilfeller kan oppdages og fjernes av immunsystemet...
Kristin Viste
07.08.2012
Bruk av nye MR-teknikker ved preoperativ vurdering av høygradige gliomer gir god kontroll under operasjon og derved potensielt lavere risiko for nevrologiske utfall. Sasha Gulati. Foto privat...
Kristin Viste
07.08.2012
Helgenomsekvensering av 52 stammer av Chlamydia trachomatis viser større grad av rekombinasjon mellom stammene enn tidligere antatt. Sirkulær fremstilling av Chlamydia trachomatis-genomet. Foto...
Kristin Viste
12.11.2012
Ved hurtig nedfrysing av et tynt snitt fra prostatakjertelen kan vevsprøvene brukes til studier av genuttrykk og metabolisme. Helena Bertilsson. Foto Jørn-Ove Sæternes Prøver fra kreftsvulster...
Kristin Viste
02.10.2012
Tarmfloraen endrer seg gjennom graviditeten. Mus med tarmflora fra kvinner i siste trimester legger mer på seg. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Under graviditeten endres kvinnens...
Kristin Viste
16.10.2012
Forekomsten av gentamicinresistente enterokokker er økende. Enterokokker isolert i sykehus har flere bevegelige DNA-fragmenter som kan overføre gener for bl.a. resistens. Torill Solvær Rosvoll. Foto...
Kristin Viste
26.06.2012
Kliniske retningslinjer kan være nyttige verktøy når fastleger skal vurdere kardiovaskulær risiko hos en pasient. Er dagens retningslinjer hensiktsmessige? Hálfdán Pétursson. Foto privat Det finnes...
Kristin Viste
02.10.2012
Betennelsessignalstoffene kjemokiner styrer remodellering av kollagen i hjertet ved hjertesvikt. Anne Wæhre. Foto Roy Trondsen Som et ledd i utviklingen av hjertesvikt skjer det en remodellering i...
Kristin Viste
04.09.2012
Friske gravide som trener i svangerskapet har lavere risiko for å bli sykmeldt for rygg- og bekkensmerter og har mindre plager med urininkontinens. Signe Nilssen Stafne. Foto privat Friske gravide...
Kristin Viste
29.05.2012
Ny kunnskap om pasienter som har fått amputert armen kan bidra til bedre oppfølging og økt livskvalitet. Kristin Østlie. Fotograf Holland, Hamar Kristin Østlie fant i sin doktoravhandling at det er i...