Kommentar
Hva styrer innleggelser i sykehus; mangel på senger eller p