Kommentar

Hva styrer innleggelser i sykehus; mangel på senger eller p

Bjørg Marit Andersen
Gaustadveien 1a, 0372 Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Det har vært en rask nedgang av antall somatiske senger ved sykehus i hele landet de siste fem til ti år. I Helse Sør-Øst er 1100 senger blitt fjernet, og ved Oslo universitetssykehus forsvant 550 somatiske senger (tilsvarende Ahus' størrelse) etter fusjonen av de fire Oslosykehusene (1). Sammenligner man seg med andre av de ca 40 OECD-land, ligger Norge omtrent midt på skalaen med hensyn til alvorlige, somatiske sykdommer, Tabell 1 (2). Ikke minst er Norge på toppnivå med hensyn til forekomst av og dødelighet av kreft. Befolkningen vokser raskt, levetid øker og livsstilssykdommer øker også. Likevel har de fleste OECD-land flere senger per innbygger enn Norge, Tabell 2. Er det slik at nordmenn har mindre behov for sykehusbehandling av sine mange alvorlige sykdommer enn andre OECD-land - eller er det så at man i Norge har funnet opp en smart måte å behandle syke pasienter på - utenfor sykehus?

1.Andersen BM. Hva sier fakta, Helga Pedersen? Klassekampen, meninger 8 desember 2012
2. OECD-rapport 2011; Health at glance 2011, OECD indicators.
Har forsøkt å sette tabeller inn, men det lar seg ikke gjøre.
mvh
Bjørg Marit Andersen, professor dr med
Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Tidligere avdelingsoverlege, OUS-Ullevål

Published: 12.12.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media