R. Bjugn & B.T. Gjertsen svarer:

Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen Om forfatterne
Artikkel

Vi takker Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for oppfølging og utfyllende informasjon. Vi synes spesielt at komiteens presisering av samtykkeerklæringens innhold med tanke på etablering av stabile cellelinjer er nyttig.

Anbefalte artikler