Bjørn Tore Gjertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Tore Gjertsen

Bjørn Tore Gjertsen
24.09.2009
Figur 1 Ved myeloproliferativ neoplasi inngår nå mutasjonsanalyse i diagnosekriteriene i tillegg til perifere blodverdier miltstørrelse og beinmargsundersøkelse og brukes som tegn på monoklonalitet...
Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen
06.03.2012
The use of human cells and cell lines in clinical medicine and research is essential to the development of new knowledge and better medical therapies. All such usage must take place in an open and...
Stein Ove Døskeland, Bjørn Tore Gjertsen
20.01.2000
Løberg og medarbeidere (1) har gitt en oversikt over regulert celledød (apoptose), og pekt på den voldsomme forskningsaktiviteten på feltet. Allerede med dagens kunnskap kan man utpeke apoptopisk død...
Bjørn Tore Gjertsen
29.11.2011
Kreftformer som utgår fra beinmargens celler, avspeiler som oftest sine normale opphav. Siden blodkreft nettopp følger blodet og vanligvis ikke bryter bestemte anatomiske grenser i sin vekst, er det...
Bjørn Tore Gjertsen
17.06.2011
Bain, Barbara J. Wild, Barbara J. Stephens, Adrian D. Variant haemoglobins A guide to identification. 260 s, tab, ill. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 90 ISBN 978-1-4051-6715-4 Forfatterene...
Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen
06.03.2012
Bruk av celler og cellelinjer i klinisk medisin og forskning er helt nødvendig for å utvikle ny kunnskap og bedre medisinsk behandling. Slik virksomhet må skje på en åpen og forutsigbar måte. Det bør...
Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen
27.11.2012
Vi takker Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for oppfølging og utfyllende informasjon. Vi synes spesielt at komiteens presisering av samtykkeerklæringens innhold med tanke...