Roger Bjugn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roger Bjugn

Roger Bjugn, Hege U. Dirdal
30.05.2001
Kolorektalcancer er den nest hyppigste formen for kreft hos både menn og kvinner i Norge. I perioden 1993 – 96 fikk 11 743 personer diagnosen, hvorav 905 i Rogaland (Å. Næss, Kreftregisteret,...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Despite clearly defined political goals for electronic interaction between hospitals and national health registries, little has happened in Norway. Proposals for structured data entry in electronic...
Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen
06.03.2012
The use of human cells and cell lines in clinical medicine and research is essential to the development of new knowledge and better medical therapies. All such usage must take place in an open and...
Roger Bjugn, Trine Brevig
30.10.2012
Access to patient information is necessary to enable doctors and other health personnel to provide adequate treatment. We will describe a model for electronic exchange of pathology reports between...
Roger Bjugn, Bettina Casati
03.09.2013
The Health Research Act requires that an internal quality assurance system be established for medical and health research. We will describe our experience of the establishment and application of such...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Despite clearly defined political goals for electronic interaction between hospitals and national health registries, little has happened in Norway. Proposals for structured data entry in electronic...
Roger Bjugn
05.05.2015
Research projects that involve humans may produce intended (within the primary purpose of the study) as well as unintended results (outside the primary purpose of the study). The clinical...
G. Cecilie Alfsen, Ivar Nordrum, Nils Petter Aardal, Ingunn Stefansson, Roger Bjugn, Elin Mortensen
10.06.2000
Deretter ventet vi på landsstyremøtet. Da kommer det vel en bombe av et strategiforslag fra den politiske ledelsen, tenkte vi forventningsfullt. Men der fikk vi bare en orientering og beroligende...
Wenche Reed, Roger Bjugn
03.06.2010
Norske biobanker er en forskningsressurs i verdensklasse. Vi har derfor forutsetninger for å drive biobankrelatert forskning av høy internasjonal kvalitet, men potensialet er ikke tatt godt nok ut...
Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen
06.03.2012
Bruk av celler og cellelinjer i klinisk medisin og forskning er helt nødvendig for å utvikle ny kunnskap og bedre medisinsk behandling. Slik virksomhet må skje på en åpen og forutsigbar måte. Det bør...
Roger Bjugn, Trine Brevig
30.10.2012
Tilgang til pasientopplysninger er nødvendig for at leger og annet helsepersonell skal kunne gi adekvat behandling. Vi beskriver en modell for elektronisk utveksling av patologisvar på tvers av...
Roger Bjugn, Bjørn Tore Gjertsen
27.11.2012
Vi takker Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for oppfølging og utfyllende informasjon. Vi synes spesielt at komiteens presisering av samtykkeerklæringens innhold med tanke...
Roger Bjugn, Bettina Casati
03.09.2013
Helseforskningsloven stiller krav til internkontrollsystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Vi beskriver erfaringer med etablering og bruk av et slikt system for utlevering av humant...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Til tross for uttalte politiske mål om elektronisk samhandling mellom sykehus og nasjonale helseregistre har lite skjedd i Norge. Forslag om dataregistrering i strukturert form i elektronisk...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
27.05.2014
I vår kronikk påpekte vi at praktisk realisering av politiske overordnede mål er et komplekst samspill mellom ulike aktører i helsevesenet. Suksessen som Ontario har hatt med sitt prosjekt for...
Roger Bjugn
05.05.2015
I forskningsprosjekter som involverer mennesker kan man få både tilsiktede (innenfor studiens primære formål) og utilsiktede funn (utenfor studiens primære formål...