Kommentar

Kronisk stress og skader på barn

Rune Fardal
Landsforeningen for psykopat ofre
Interessekonflikt:  Nei

Stadig mer forskning dokumenterer at kronisk stress bidrar til å redusere vårt immunsystem og dermed gjøre oss mottagelige for en rekke ulike sykdommer. Skadepotensialet er enormt. Barn er svært utsatt fordi deres hjerne er under utvikling.

Sepa & al (2004-06) og flere andre beskriver at den utløsende årsak til diabetes 1 hos barn er knyttet til kronisk stress.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/diabetes1.pdf

Cohen & al. (2011) beskriver hvordan kronisk stress reduserer immunsystemets muligheter for å bekjempe virus og bakterieinfeksjoner rundt for eksempel influensa.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/cohen2011.pdf

Palmer (2012) beskriver hvordan barn utsatt for alvorlig kronisk stress utvikler mindre hjerner enn normale barn.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/hjerne.pdf

Crawford & al. (2009) viste at det stress et barn opplever rundt adskillelse fra sine primære omsorgspersoner kan føre til utvikling av Borderline forstyrrelse.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/borderline1.pdf

Kvilhaug (2007) har sammenfattet forskning fra bla. Agid (1999) med flere som har vist at for barn er "Effekten av tap ved varig adskillelse på annen måte enn ved død er mer traumatiserende enn tap ved død". Med andre ord, adskillelse påfører barnet alvorlige stressreaksjoner

http://www.sakkyndig.com/psykologi/Bok/Atskillelse.gif

Carrion (2007) viser til forskning som viser hvordan kronisk stress reduserer volumet på viktige deler av hjernen. Volum på hippocampus, som er helt sentral for vår hukommelses lagring og gjenhenting, minsker ved kronisk stress.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/carrion2007.pdf

Luby (2012) viste hvordan større amygdala i hjernen er forbundet med barn som vokser opp i kronisk stressede omgivelser. Amygdala er hjernens viktigste emosjonelle senter. Stor amygdala tilsier mye stress å håndtere.

Magarinos (1997) viste hvordan kronisk stress forandrer de synaptiske strukturer i hippocampus, noe som skadet den kognitive evne.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/magarinos1997.pdf

Hippocampus er regnet som hjernens kognitive kart. Den holder rede på hvor vår hukommelse kan igjen hentes. Svikter denne så svikter viktige funksjoner ved vår tenkning.

http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/okeefe1978.pdf

I sum kan man si at barn utsatt for kronisk stress tar alvorlig skade av dette. Et felt som ennå ikke er fullt forstått blant mange fagfolk er barn i alvorlig høye konfliktnivåer ved barnefordelingssaker. Det er på høy tid domstolene får denne kunnskap slik at særlig manipulative foreldre med narsissistisk psykopatisk problematikk kan avsløres på et tidlig tidspunkt.

Published: 03.11.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media