Haakon B. Benestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakon B. Benestad

Haakon B. Benestad
29.06.2020
Programmert celledød kan aktivere celler i omgivelsene til den døende cellen. En celle i et tidlig stadie av programmert celledød. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Omsetningen av...
Haakon B. Benestad
05.06.2020
Et ny trådløs registreringsteknologi for overvåking av premature er nå lansert. Illustrasjon: perboge/iStock Standardmetodene i pediatriske overvåkingsenheter anvender elektriske ledninger og...
Haakon B. Benestad
25.05.2020
En intracytoplasmatisk reseptor i celler kan gjenkjenne bakteriesignaler og dermed tilpasse infeksjonsresponsen. Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix Quorumsansing (på engelsk quorum...
Haakon B. Benestad
22.03.2020
Dysregulering av proteinsyntese i mus og i humane celler fra personer med Downs syndrom gir redusert synapseplastisitet. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Downs syndrom skyldes...
Haakon B. Benestad
22.03.2020
Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie. Lungene til apene i studien. Det røde og gule viser betennelse fra tuberkulose. Dyrene på øvre...
Haakon B. Benestad
20.01.2020
Meslingvirus angriper lymfocytter og demper immunforsvaret lenge etter at viruset er eliminert og lymfocyttene restituert. Illustrasjon: ZU_09/iStock Insidensen av meslinger globalt er økende, bl.a...
Haakon B. Benestad
06.01.2020
Nøytrofile granulocytter i mus danner «feller» i gallestein som fungerer som «lim». Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Rundt halvparten av den voksne befolkningen i Skandinavia skal...
Haakon B. Benestad
04.12.2019
De fleste medikamenter som tas peroralt, blir trolig metabolisert av bakterier i tarmen. Illustrasjon: jamesbenet/iStock Medikamenter virker ofte forskjellig på pasienter. Dette kan skyldes...
Haakon B. Benestad
04.11.2019
Proteiner i ungt museblod motvirker aldersforandringer i humane nevroner i cellekulturer. «Ungdomskilden» av Lucas Cranach, malt i 1546. Illustrasjon: Wikimedia commons Man har lenge visst at kryss-...
Haakon B. Benestad
02.10.2019
Lange romferder gir økt risiko for DNA-endringer og mulig økt risiko for kreft og arteriosklerose. Astronaut Scott Kelly på vei hjem etter å ha vært på romstasjonen. I 340 dager sammenlignet forskere...
Haakon B. Benestad
09.09.2019
Musestudier viser hvordan muskelstamceller, dvs. satellittceller, kan stimuleres til reparasjon av muskelskade. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix Stamceller påvirkes av andre...
Haakon B. Benestad
16.05.2019
Søvn kan påvirke dannelsen og aktiveringen av monocytter og makrofager og dermed utviklingen av arteriosklerose i forsøksdyr. Illustrasjon: jossdim/iStock Søvnmangel eller mye avbrutt søvn kan øke...
Haakon B. Benestad
06.05.2019
I en ny studie ble humane α- og γ-celler fra pancreas reprogrammert til glukosesensitive, insulinproduserende celler i mus. Pancreasceller sett gjennom transmisjonselektronmikroskop: eksokrin celle (...
Haakon B. Benestad
29.03.2019
Mus med Alzheimer-lignende sykdom har mindre irisin i hjernen. Mengden irisin, som regulerer synapsefunksjonen, kan økes ved trening. Frisk hjernehemisfære (til venstre) sammenlignet med en hemisfære...
Haakon B. Benestad
22.03.2019
Datamaskiner med dyplæring kan tolke EKG like godt som erfarne kardiologer. Illustrasjon: iStock Kunstig (artifisiell) intelligens kommer til å revolusjonere medisinsk virksomhet. Selvlærende...
Haakon B. Benestad, Ole Didrik Lærum, Ingebjørg Storm-Mathisen, Jon Storm-Mathisen, Per-Kristian Opstad, Arild Njå, Hege B. Fjerdingstad, Iren Sefland
25.02.2019
Arne Bøyum (4.4.1928–3.12.2018) var fødd på Voss og budde der og på Sandane i oppveksten. Sidan studerte han medisin i Bergen. Etter turnusteneste, militæret og...
Haakon B. Benestad
11.02.2019
Signaler fra astrocytter og mikroglia kan gi aggregering av tau-protein, som er involvert i utviklingen av nevrodegenerative sykdommer. Dyrkede gliaceller som uttrykker tau-protein (rødt). Blått =...
Haakon B. Benestad
18.01.2019
Interleukin (IL)-23 fra benmargsderiverte celler som infiltrerer kreftsvulsten, stimulerer vekst av kreftceller. Dette kan bli et angrepspunkt for immunterapi mot kastreringsresistent prostatakreft...
Haakon B. Benestad
30.12.2018
Kuldeeksponering fører til epigenetiske endringer i spermier og gunstige metabolske endringer i neste generasjon. Illustrasjon: Eraxion/iStock I en retrospektiv studie med over 8 000 sveitsiske...
Haakon B. Benestad
23.10.2018
Muskelpeptidet apelin virker anabolt på muskelcellene i mus, men produksjonen avtar med alderen. Tverrstripet skjelettmuskulatur, myofibriller. Illustrasjonsfoto: Jose Luis Calvo Martin & Jose...