Haakon B. Benestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakon B. Benestad

Haakon B. Benestad
06.01.2021
Cannabis hemmer sosiale aktiviteter hos mus ved å redusere laktatproduksjonen i astrocytter og dermed energitilførselen til nærliggende nevroner. Illustrasjon: benoitb/Istock Psykotrope stoffer og...
Haakon B. Benestad
14.12.2020
Nøytrofile granulocytter i slimhinnene forut for virussmitte kan øke virusreplikasjonen og forverre symptomene. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Vi er vant til å tenke på nøytrofile...
Haakon B. Benestad
14.12.2020
SARS-CoV-2 hemmer immuncellenes produksjon av antivirale interferoner ved å dempe både produksjon og sekresjon av proteiner. Koronavirus spirende fra en infisert celle. Illustrasjon: Science photo...
Haakon B. Benestad
21.10.2020
Utholdenhetstrening gir økt produksjon av interleukin 13, som har positive effekter på musklenes adaptasjonsevne. Illustrasjon: Davor Pavelic / NTB Mekanismene bak endringer i muskulaturen ved...
Haakon B. Benestad
19.10.2020
I en musestudie fikk mus som ble påført smerte, et større innslag av fargeløse hår. Illustrasjon: IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo Det sies gjerne at dronning Marie Antoinette ble grå i håret...
Haakon B. Benestad
07.09.2020
Aldrende bindevevsceller, såkalte senescentceller, kan fjernes medikamentelt og slik redusere fibrøs innkapsling av implantater. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix Medisinske,...
Haakon B. Benestad
13.08.2020
Å kjenne duften av kaffe – med hundrevis av ulike luktmolekyler – kan bero på luktmolekylenes gjensidige virkning på sansecellene. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix Vanlig...
Haakon B. Benestad
29.06.2020
Programmert celledød kan aktivere celler i omgivelsene til den døende cellen. En celle i et tidlig stadie av programmert celledød. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Omsetningen av...
Haakon B. Benestad
05.06.2020
Et ny trådløs registreringsteknologi for overvåking av premature er nå lansert. Illustrasjon: perboge/iStock Standardmetodene i pediatriske overvåkingsenheter anvender elektriske ledninger og...
Haakon B. Benestad
25.05.2020
En intracytoplasmatisk reseptor i celler kan gjenkjenne bakteriesignaler og dermed tilpasse infeksjonsresponsen. Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix Quorumsansing (på engelsk quorum...
Haakon B. Benestad
22.03.2020
Dysregulering av proteinsyntese i mus og i humane celler fra personer med Downs syndrom gir redusert synapseplastisitet. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Downs syndrom skyldes...
Haakon B. Benestad
22.03.2020
Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie. Lungene til apene i studien. Det røde og gule viser betennelse fra tuberkulose. Dyrene på øvre...
Haakon B. Benestad
20.01.2020
Meslingvirus angriper lymfocytter og demper immunforsvaret lenge etter at viruset er eliminert og lymfocyttene restituert. Illustrasjon: ZU_09/iStock Insidensen av meslinger globalt er økende, bl.a...
Haakon B. Benestad
06.01.2020
Nøytrofile granulocytter i mus danner «feller» i gallestein som fungerer som «lim». Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Rundt halvparten av den voksne befolkningen i Skandinavia skal...
Haakon B. Benestad
04.12.2019
De fleste medikamenter som tas peroralt, blir trolig metabolisert av bakterier i tarmen. Illustrasjon: jamesbenet/iStock Medikamenter virker ofte forskjellig på pasienter. Dette kan skyldes...
Haakon B. Benestad
04.11.2019
Proteiner i ungt museblod motvirker aldersforandringer i humane nevroner i cellekulturer. «Ungdomskilden» av Lucas Cranach, malt i 1546. Illustrasjon: Wikimedia commons Man har lenge visst at kryss-...
Haakon B. Benestad
02.10.2019
Lange romferder gir økt risiko for DNA-endringer og mulig økt risiko for kreft og arteriosklerose. Astronaut Scott Kelly på vei hjem etter å ha vært på romstasjonen. I 340 dager sammenlignet forskere...
Haakon B. Benestad
09.09.2019
Musestudier viser hvordan muskelstamceller, dvs. satellittceller, kan stimuleres til reparasjon av muskelskade. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix Stamceller påvirkes av andre...
Haakon B. Benestad
16.05.2019
Søvn kan påvirke dannelsen og aktiveringen av monocytter og makrofager og dermed utviklingen av arteriosklerose i forsøksdyr. Illustrasjon: jossdim/iStock Søvnmangel eller mye avbrutt søvn kan øke...
Haakon B. Benestad
06.05.2019
I en ny studie ble humane α- og γ-celler fra pancreas reprogrammert til glukosesensitive, insulinproduserende celler i mus. Pancreasceller sett gjennom transmisjonselektronmikroskop: eksokrin celle (...