Kjell Morten Rokseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kjell Morten Rokseth (f. 1978) er lege i spesialisering i radiologi og konstituert overlege ved gastroradiologisk seksjon ved.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: kjell.morten.rokseth@stolav.no

Klinikk for bildediagnostikk

St. Olavs hospital

Artikler av Kjell Morten Rokseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media