Geir W. Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir W. Jacobsen

Geir W. Jacobsen
17.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0231. I Tidsskriftet nr. 6/2018 s. 511 skal det i 2. avsnitt linje 15 og i 7. avsnitt linje 3 stå: spinal muskelatrofi. Vi beklager feilen, den er...
Geir W. Jacobsen
20.03.2018
Doctors, patient organisations, and the pharmaceutical and medical device industry – along with the media – may thwart efforts to achieve evidence-based medicine. Photo: Journal of the Norwegian...
Geir W. Jacobsen
19.03.2018
Legene, pasientorganisasjonene og legemiddel- og utstyrsindustrien kan – sammen med mediene – virke som motkrefter i arbeidet for en kunnskapsbasert medisin. Foto: Tidsskriftet Tall teller, men noen...
Erik Magnus Berntsen, Geir W. Jacobsen
22.01.2018
Skal Tidsskriftet sikre seg dagens unge leger som fremtidens fagfeller, er det en god idé å starte søket nå! Men hvor skal man rette blikket? Den eksterne faglige vurderingen av manuskripter som...
Geir W. Jacobsen
24.01.2017
What happens when the captain tells you there is a bomb or a fire on board the plane, or when after a routine examination you receive a letter informing you that signs of life-threatening disease...
Geir W. Jacobsen
19.01.2017
Hva skjer når kapteinen forteller at det er en bombe eller brann om bord i flyet eller du mottar brev om at det er påvist tegn til livstruende sykdom etter en rutineundersøkelse? Foto: Tidsskriftet...
Geir W. Jacobsen
13.09.2016
The use of snus by young pregnant women appears to be on the increase, but smoking still predominates. Does the increased use of snus give grounds for concern? In my dealings with colleagues of the...
Geir W. Jacobsen
13.09.2016
Bruken av snus synes å øke blant yngre gravide, men tobakksrøykingen dominerer fortsatt. Gir økt snusing grunn til bekymring? I omgang med jevngamle kolleger har jeg tenkt på hvilken faglig utvikling...
Geir W. Jacobsen
26.01.2006
Norske leger har høy og stabil jobbtilfredshet, viser nye data fra Legekårsundersøkelsen. Norske legers jobbtilfredshet er kartlagt i gjentatte tverrsnittsundersøkelser. Nye resultater er nylig...
Geir W. Jacobsen
26.01.2006
Legemidlet sibutramin mot overvekt er mest effektivt i kombinasjon med diett, livsstilsforandring og atferdsterapi. I USA er det gjennomført en studie av effekten av legemidlet sibutramin i...
Geir W. Jacobsen, Erlend Hem, Jóhann Á. Sigurdsson
08.04.2011
In the summer of 1847, the 29-year old Danish doctor Peter Anton Schleisner (1818 – 1900) ( 1 ) (fig 1) sailed to the Westman Islands off the south coast of Iceland. He had received detailed...
Geir W. Jacobsen, Erlend Hem
27.03.2012
Up towards the ceiling vault of the Nidaros Cathedral, a number of artworks are hidden from public view. Many of the stone sculptures portray mythological animals and other scary creatures. In such...
Ingunn Harstad, Geir W. Jacobsen
10.01.2012
The majority of cases of tuberculosis in Norway are diagnosed in individuals coming from high-incidence countries. Immigrants are widely screened, but the follow-up of positive cases is very...
Geir W. Jacobsen, Erlend Hem
26.06.2012
Nidaros Cathedral, Trondheim. Sculpture portraying a person in great despair. Is it headache or anguish? Photo: NTB scanpix We wish to thank Viggo Jønsson for his appreciative words and interesting...
Geir W. Jacobsen
30.06.2005
Gutter, men ikke jenter, som var kortvokste ved fødselen har fordoblet risiko for tykktarmskreft som voksne. Jenter med høy fødselsvekt er mer utsatt for brystkreft. Bortsett fra dette er...
Geir W. Jacobsen
06.10.2005
I USA er det duket for en ny mulig interessekonflikt, nemlig for leger som gir råd til investorer. Tradisjonelt er det forholdet til den farmasøytiske industrien og bioteknologiindustrien som ligger...
Geir W. Jacobsen
17.11.2005
Passiv immunisering med CMV-spesifikt hyperimmunglobulin til gravide med cytomegalovirusinfeksjon er fordelaktig for barnet. Forskerne inkluderte to grupper gravide med cytomegalovirusinfeksjon ( 1...
Geir W. Jacobsen
09.09.2010
Skloot, R. The immortal life of Henrietta Lacks 369 s, ill. New York: Crown Publishers, 2010. Pris USD 26 ISBN 978-1-4000-5217-2 The immortal life of Henrietta Lacks , som kom ut i januar 2010, vakte...
Geir W. Jacobsen
06.09.2011
To bidrag til Tidsskriftet har særlig fanget min oppmerksomhet denne sommeren. Det er Torgeir Bruun Wyllers kommentar om «vulgærcochranismen» ( 1 ) og hans bror Vegard Bruun Wyller og medarbeideres...
Geir W. Jacobsen
08.04.2011
Keating, Conrad Smoking kills The revolutionary life of Richard Doll. 495 s, tab, ill. Oxford: Signal Books, 2009. Pris GBP 18 ISBN 978-1-904955-63-0 Boken med den krystallklare tittelen Smoking...