Et uvanlig funn ved isjialgi

Øystein Aamaas, Sozaburo Hara Om forfatterne
Artikkel

En mann i 60-årene ble innlagt med to dagers sykehistorie med venstresidig isjialgi og pareseutvikling i L5-innervert muskulatur. MR viste en oppfylling i venstre laterale recess i nivå L4/L5 med dorsal dislokasjon av venstre L5-rot. Oppfyllingen hadde uvanlig lavt MR-signal som ga mistanke om forkalkninger eller luft. Supplerende CT viste en velavgrenset luftansamling i samme område (bildene).

Klinisk forverring førte til kirurgisk eksplorasjon av L5-roten. Ventralt for denne så man en luftmengde innkapslet i epiduralt bløtvev, incisjon ble foretatt og luften sluppet fri. Etter dette var L5-roten mykere palpatorisk og hadde fritt forløp. Pasienten opplevde betydelig bedring postoperativt.

Luft i intervertebralskivene, såkalt vakuumfenomen, er et relativt vanlig bildefunn ved degenerative forandringer i lumbalcolumna. I litteraturen rapporteres det om tilfeller med gass i spinalkanalen, intervertebralforamina, i prolapsvev, epiduralt og subaraknoidalt assosiert med vakuumfenomen (1). Det kan også forekomme sekundært til degenerasjon i fasettledd og ligamenter.

Hos vår pasient forelå bare lettgradig skivebukning uten ruptur i anulus fibrosus og lett fasettleddsartrose i aktuelle nivå. Luften kan representere gassomdanning av et sekvester fra en tidligere prolaps, alternativt pseudocyste assosiert med vakuumfenomen i tilstøtende skiverom. Det er vanskelig å forklare akutt innsettende sykehistorie på bakgrunn av dette, men incisjon og frigjøring av luftansamlingen hos pasienten var likevel terapeutisk.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler