Et uvanlig funn ved isjialgi

Medisinen i bilder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En mann i 60-årene ble innlagt med to dagers sykehistorie med venstresidig isjialgi og pareseutvikling i L5-innervert muskulatur. MR viste en oppfylling i venstre laterale recess i nivå L4/L5 med dorsal dislokasjon av venstre L5-rot. Oppfyllingen hadde uvanlig lavt MR-signal som ga mistanke om forkalkninger eller luft. Supplerende CT viste en velavgrenset luftansamling i samme område (bildene).

  Klinisk forverring førte til kirurgisk eksplorasjon av L5-roten. Ventralt for denne så man en luftmengde innkapslet i epiduralt bløtvev, incisjon ble foretatt og luften sluppet fri. Etter dette var L5-roten mykere palpatorisk og hadde fritt forløp. Pasienten opplevde betydelig bedring postoperativt.

  Luft i intervertebralskivene, såkalt vakuumfenomen, er et relativt vanlig bildefunn ved degenerative forandringer i lumbalcolumna. I litteraturen rapporteres det om tilfeller med gass i spinalkanalen, intervertebralforamina, i prolapsvev, epiduralt og subaraknoidalt assosiert med vakuumfenomen (1). Det kan også forekomme sekundært til degenerasjon i fasettledd og ligamenter.

  Hos vår pasient forelå bare lettgradig skivebukning uten ruptur i anulus fibrosus og lett fasettleddsartrose i aktuelle nivå. Luften kan representere gassomdanning av et sekvester fra en tidligere prolaps, alternativt pseudocyste assosiert med vakuumfenomen i tilstøtende skiverom. Det er vanskelig å forklare akutt innsettende sykehistorie på bakgrunn av dette, men incisjon og frigjøring av luftansamlingen hos pasienten var likevel terapeutisk.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media