Sozaburo Hara

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sozaburo Hara (f. 1968) er spesialist i nevrokirurgi og arbeider ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

St. Olavs hospital

Artikler av Sozaburo Hara
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media