Øystein Aamaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Aamaas

Øystein Aamaas, Sozaburo Hara
18.09.2012
A man in his 60s was admitted to hospital with a two-day history of left-sided ischialgia and paresis development in L5 nerve innervated muscle. MRI showed a formation in the left lateral recess at...
Øystein Aamaas, Sozaburo Hara
18.09.2012
En mann i 60-årene ble innlagt med to dagers sykehistorie med venstresidig isjialgi og pareseutvikling i L5-innervert muskulatur. MR viste en oppfylling i venstre laterale recess i nivå L4/L5 med...