Siri Fauli Munkerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Fauli Munkerud

Siri Fauli
18.10.2007
Hvordan man bør teste blod i avføring og oversikt over hvordan legen praktiserer rekvirering og tolking av laboratoriesvar, var blant temaene på årets NOKLUS-konferanse. Arrangementskomiteen hadde...
Siri Fauli Munkerud
11.09.2008
Laboratorieanalyser som gjøres på legekontorene er kostnadseffektive fordi svaret foreligger med det samme og kan brukes i konsultasjonen. Vi har utviklet en modell for økonomisk evaluering relatert...
Siri Fauli Munkerud, Lise B. Johannessen
03.12.2009
– NOKLUS har en viktig rolle i god kvalitetssikring på laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Det vil bidra til rett behandling på rett sted til riktig tid, sier Geir Riise. Arbeidsgruppen PT-INR...
Siri Fauli, Cecilie Bakken
06.04.2006
Rundt 2 200 norske laboratorier er nå med i Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS). 99 % av landets legekontor som har laboratorium deltar i ordningen. Dessuten...
Siri Fauli Munkerud
21.10.2010
Bruk av prestasjonsbasert avlønning kan føre til at legene konsentrerer seg om målbare aspekter på bekostning av mindre målbare aspekter. For å unngå dette har man i flere land begynt å betale...
Siri Fauli Munkerud
04.03.2011
Økonomiske incentiver alene er ikke et effektivt virkemiddel for å påvirke bruken av laboratorietjenester på legekontoret, viser en norsk studie. Illustrasjonsfoto Istockphoto Bakgrunnen for studien...
Siri Fauli Munkerud, Geir Thue
07.08.2012
Bruk av hurtigtest for H pylori-infeksjon er avgjørende for hvordan pasienter behandles i allmennpraksis. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse gjennom NOKLUS med en kasuistikk som omhandlet en yngre...
Siri Fauli Munkerud, Guri Andersen Gulstad
22.01.2013
Noklus – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus – markerte i september 2012 sitt tjueårsjubileum med flott feiring og ny logo. En glad gjeng Noklus-medarbeidere feiret 20-...
Siri Fauli
25.02.2014
Som et ledd i Omsorgsplan 2015, vil det i regi av Noklus igangsettes et pilotprosjekt der man ønsker å komme frem til kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet og ev. hvilket...