Cecilie Sogn Nergård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Sogn Nergård

Cecilie Sogn Nergård, Vigdis Solhaug
12.02.2009
Urinveisinfeksjoner behandles med antibiotika. Utstrakt og hyppig bruk kan føre til resistensproblemer og residiver med mer patogene bakterier. Kan tranebær brukt forebyggende gi færre infeksjoner og...
Vigdis Solhaug, Cecilie Sogn Nergård
17.06.2010
Mange pasienter bruker naturmidler som kan interagere med warfarin og gi blødning eller nedsatt antikoagulerende effekt. Hva vet vi om disse produktene og deres interaksjonsrisiko? Før høy eller for...
Pål-Didrik Hoff Roland, Cecilie Sogn Nergård
30.04.2012
I Europa er Ginkgo biloba-blad sannsynligvis den mest brukte av alle medisinske urter fra tradisjonell kinesisk medisin. Cochrane Collaboration har tidligere vurdert dokumentasjonen for effekt ved...
Pål-Didrik Hoff Roland, Cecilie Sogn Nergård
12.06.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 956 – 9 I Tidsskriftet nr. 8/2012, side 957, figur 1: Bildet viser ikke Ginkgo biloba, men Adiantum raddianum. Korrekt bilde publiseres her. I figurteksten skal det...