CT-koronarangiografi for diagnostikk av karanomali

Medisinen i bilder Radiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  CT-undersøkelse av hjertet blir stadig mer vanlig i Norge. CT-koronarangiografi er en ikke-invasiv metode som brukes for å diagnostisere og kartlegge arteriosklerotisk sykdom. Metoden er også egnet til å påvise anatomiske varianter som koronarkaranomali.

  I henhold til litteraturen forekommer koronarkaranomali hos 0,2 – 1,2 % av populasjonen (1). Anomaliene er som regel uten klinisk betydning, men kan i meget sjeldne tilfeller være årsak til plutselig hjertedød, blant annet hos unge idrettsutøvere. Fysisk anstrengelse hos personer med enkelte typer av koronarkaranomali kan indusere farlige arytmier og myokardiskemi.

  CT-bildet er en tredimensjonal rekonstruksjon av hjertet og viser en av variantene som er beskrevet å ha et «malignt» forløp. Her avgår høyre koronararterie (RCA) fra venstre sinus valsalvae med et interarterialt forløp mellom aortaroten (AO) og pulmonarteriens utløpstractus (PA) (2). Venstre hovedstamme (LM) og ramus descendens (left anterior descendens, LAD) er også markert. Grønn pil indikerer vanlig lokalisering for avgangen av høyre koronararterie.

  Det er postulert at under fysisk anstrengelse blir proksimale del av høyre koronararterie klemt mellom de to omliggende strukturene og at et eventuelt spalteformet koronararterieostium kan bli trangere. I enkelte alvorlige symptomgivende tilfeller blir anomalien behandlet kirurgisk (3, 4).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media