Kristin Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Bakke

Per Lagerløv, Kristin Bakke, Ellen Merete Hogstad
10.09.2002
Tabell 1 Henvisningsgrunn og ultralydfunn hos barna henvist fra helsestasjonen Ultralydfunn Normal Umoden Dysplastisk Totalt Henvisningsgrunn Antall ( %) Antall ( %) Antall ( %) Antall ( %)...
Kristin Bakke
12.06.2012
CT scanning of the heart is becoming increasingly common in Norway. CT coronary angiography is a non-invasive method used to diagnose and chart arteriosclerotic disease. The method also lends itself...
Kristin Bakke
12.06.2012
CT-undersøkelse av hjertet blir stadig mer vanlig i Norge. CT-koronarangiografi er en ikke-invasiv metode som brukes for å diagnostisere og kartlegge arteriosklerotisk sykdom. Metoden er også egnet...