Anne Forus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Forus

Anne Forus
01.02.2007
Ny kunnskap om genetiske faktorer involvert i primær skleroserende kolangitt (PSC) kan bidra til å identifisere pasienter med økt risiko for galleveiskreft. Kristine Wiencke. Foto...
Anne Forus
18.10.2007
Kvaliteten på hjerte-lunge-redning utført av ambulansepersonell er dårlig. Tilbakemeldingssystem på hjertestarter kan gi forbedringer. Jo Kramer-Johansen. Foto privat Slik...
Anne Forus
01.03.2007
For gravide med myasthenia gravis er risikoen for keisersnittforløsninger fordoblet, og hos kvinner med Charcot-Marie-Tooths sykdom er det økt risiko for seteleie og blødninger...
Anne Forus
15.03.2007
Spesifikke genforandringer kan bidra til at infeksjon med humant papillomvirus gir livmorhalskreft. Bjørn Inge Bertelsen. Foto Bendik Nordanger Livmorhalskreft er den nest hyppigste...
Anne Forus
19.04.2007
Det er dårlig overensstemmelse mellom betennelsesmarkører i blod og det kliniske forløpet av stråleindusert betennelse i tarmen. De samme markørene gir et godt bilde...
Anne Forus
15.11.2007
Mikrometastaser i beinmarg er assosiert med dårlig prognose, og kan påvises hos 13 % av brystkreftpasienter i tidlig stadium. Elin Faye Borgen. Foto Per-Marius Didriksen, Grafisk avdeling,...
Anne Forus
19.04.2007
Kjemoresistens kan skyldes defekt i et protein som forhindrer videre vekst av celler med DNA-skader. Ved individuell målrettet behandling bør slike genfeil sjekkes. Dette er en av hovedkonklusjonene...
Anne Forus
09.08.2007
Ny norsk forskning utfordrer dogmet om at matinntak kort tid etter store inngrep i øvre bukhule er uheldig. Konklusjonen er basert på en stor klinisk studie ved norske sykehus som Kristoffer Lassen...
Anne Forus
20.09.2007
Proteinet S100A4 er lokalisert i kjernen i avanserte svulster fra tykk- og endetarmskreft. Det kan bety at det regulerer gener som fremmer spredning. Kjetil Boye. Foto Bente Talåsen Boye...
Anne Forus
20.09.2007
Søvnforstyrrelser hos personer med parkinsonisme må tas på alvor. Over halvparten lider av insomni eller av økt søvnighet på dagtid. Dette viser Michaela Dreetz Gjerstad i avhandlingen Sleep...
Anne Forus
14.06.2007
Oppfølging av personer med mutasjon i MSH2-genet bør intensiveres fordi mutasjonen gir økt risiko både for tarmkreft og annen kreft. Slik konkluderer Astrid Tenden Stormorken i avhandlingen...
Anne Forus
04.10.2007
Fordeling av blodstrømmen i fosterets lever kan måles ved hjelp av ultralyd og kan brukes ved overvåking av syke fostre. Det er mange holdepunkter for at forhold i fosterlivet, som morkakefunksjon,...
Anne Forus
23.08.2007
Nekrose i vev og endret uttrykk av proteiner som regulerer cellecyklus, programmert celledød og kontakt mellom celler kan assosieres med dårlig prognose ved føflekkreft. Ingeborg...
Anne Forus
28.06.2007
Lymfomer har ofte økt kopitall av kromosom 18 og den korte armen av kromosom 6. Høyt uttrykk av PIM1 er forbundet med dårlig prognose. Einar Andreas Sivertsen. Foto Per Marius...
Anne Forus
29.03.2007
En norsk studie gir forklaring på behandlingsdilemmaer ved hjerteinfarkt, og viser at pasientene får adekvat medikamentell behandling. I en tremånedersperiode i 1999 – 2000 ble over 900 pasienter med...
Anne Forus
06.09.2007
Kunstig lever av hepatocytter og spesialiserte leverendotelceller får den nødvendige renoveringsfunksjonen, og har større likhet med en naturlig lever. Geir Ivar Nedredal. Foto...
Anne Forus
15.02.2007
Det er direkte sammenheng mellom grad av mobbing i skolealder og psykiske plager i voksen alder. Derfor er det viktig at ansatte i voksenpsykiatrien spør om mobbing. Gunilla K. Fosse. Foto...
Anne Forus
13.12.2007
I perioden 1977 – 92 hadde kvinner med revmatoid artritt kortere levetid enn befolkningen for øvrig. Behandling med sykdomsmodifiserende midler kan gi bedre...
Anne Forus
17.05.2007
Kontrastmiddel for magnetisk resonanstomografi som frigir mangan, kan bidra til å skille mellom friske og infarktskadede områder i hjertet. Mangan er et av de få metallene som kan brukes til å gi økt...
Anne Forus
04.01.2007
Norske forskere har oppdaget et nytt diabetesgen. Mutasjon i genet påvirker også bukspyttkjertelens evne til å lage fordøyelsesenzymer. Helge Ræder. Foto Universitetet...