Tema: Ryggmargsskader
15.05.2012
Ryggmargen formidler det meste av informasjon mellom hjernen og kroppen. Skade av ryggmargen kan få store konsekvenser for den enkelte og omgivelsene. Selv om traumatisk ryggmargsskade forekommer...
15.05.2012
Ryggmargsskade medfører vanligvis raskt innsettende sensomotoriske funksjonstap med varierende grad av bevegelseshemning. Umiddelbart etter skaden vil funksjonsforstyrrelser med autonom...
15.05.2012
Ryggmargsskadeenhetene ved Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs hospital har behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingsansvar for pasienter med ryggmargsskader i Norge. I...
15.05.2012
Traumatisk ryggmargsskade defineres som en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av pareser og/eller sensorisk forstyrrelse ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...
30.04.2012
Ryggmargen formidler det meste av informasjon mellom hjernen og kroppen. Skade av ryggmargen kan få store konsekvenser for den enkelte og omgivelsene. Selv om traumatisk ryggmargsskade forekommer...
30.04.2012
Spastisitet er et relativt vanlig fenomen hos pasienter med sykdom eller skade i sentralnervesystemet og er et tegn på skade av øvre motornevron. Opptil 70 % av pasientene med ryggmargsskade utvikler...
NO IMAGE
30.04.2012
Smerter er vanlig hos ryggmargsskadede. Det rapporteres at opptil 80 % av pasientene plages av kroniske smerter ( 1 ). Smertene kan være nociseptive og nevropatiske, alene eller i kombinasjon...
17.04.2012
Ryggmargen formidler det meste av informasjonen mellom hjernen og resten av kroppen. Skade av ryggmargen kan få store konsekvenser for den enkelte og omgivelsene. Selv om traumatisk ryggmargsskade...
NO IMAGE
17.04.2012
Traumatisk ryggmargsskade er per definisjon en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av sensoriske forstyrrelser og pareser ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...
NO IMAGE
17.04.2012
Trykksår, decubitus, defineres som en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vevet, vanligvis over beinfremspring, der skaden skyldes trykk eller trykk kombinert med skjærende krefter (...