Marianne Wallenius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Wallenius

Carina Gøtestam Skorpen, Kjell Åsmund Blix Salvesen, Øyvind Palm, Maria Radtke, Marianne Wallenius
25.05.2021
Systemisk lupus erythematosus er en sjelden revmatisk bindevevssykdom som rammer kvinner i fertil alder. Sykdommen innebærer økt risiko for føtale og maternelle...
Johan Fredrik Skomsvoll, Knut Aasarød, Kjell Å. Salvesen, Mari Hoff, Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Hege Suorza Svean Koksvik, Inge-Margrethe Gilboe, Hans C. Nossent
15.03.2007
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk inflammatorisk systemsykdom. Forløpet kjennetegnes av varierende perioder med relativt få sykdomstegn (remisjon), avløst av ny oppblussing (lupus...
Erik Rødevand*, Johan Fredrik Skomsvoll, Marianne Wallenius, Arne Z. Henriksen, Terje Skjærpe, Anne Beathe Tafjord
20.01.2001
Sykdommen er oppkalt etter den japanske øyelegen M. Takayasu som i 1908 beskrev uvanlige arteriovenøse malformasjoner i øyebunnen hos en ung kvinne med katarakt (1). I dag brukes begrepet om en...
Marianne Wallenius, Johan Fredrik Skomsvoll, Kjell Åsmund Salvesen
27.03.2012
Tradisjonelt er svangerskap ved artrittsykdom blitt sett på som ukompliserte sammenliknet med svangerskap ved inflammatoriske bindevevssykdommer. Men svangerskap ved artrittsykdom er ikke...
Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Johan Fredrik Skomsvoll
16.06.2005
Revmatoid artritt er en kronisk systemisk inflammatorisk sykdom som kan gi betydelig funksjonstap og tidlig død ( 1 ). Behandlingen av aktiv leddgiktssykdom er blitt langt mer intensiv de siste ti år...
Marianne Wallenius, Johan Fredrik Skomsvoll, Kjell  Åsmund Salvesen
17.04.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 658 – 62 I Tidsskriftet nr. 6/2012, s. 658 skal minibiografien til Marianne Wallenius være: Marianne Wallenius (f. 1960) er ph.d., spesialist i indremedisin og i...