Kjell  Åsmund Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell  Åsmund Salvesen

Marianne Wallenius, Johan Fredrik Skomsvoll, Kjell  Åsmund Salvesen
17.04.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 658 – 62 I Tidsskriftet nr. 6/2012, s. 658 skal minibiografien til Marianne Wallenius være: Marianne Wallenius (f. 1960) er ph.d., spesialist i indremedisin og i...