Kommentar
Spørsmål angående finansiringen av forskningen