Ove Furnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ove Furnes

Vera Halvorsen, Anne Marie Fenstad, Stephan M. Röhrl, Lars B. Engesæter, Lars Nordsletten, Terje Terjesen, Ove Furnes, Geir Hallan
23.11.2020
Følgene av hoftesykdom og hofteskader hos barn og unge kan kreve kirurgisk intervensjon. Leddbevarende inngrep utført i 12–21-årsalderen gir ofte gode langtidsresultater og kan utsette behovet for...
Ove Furnes
23.09.2004
Ortopediske kirurgers valg av hofteimplantat må basere seg på klinisk dokumentasjon. Dette valget er nå blitt enklere. I 2003 ble det innoperert over 7 000 hofteproteser Norge. Bare seks av de...
Ove Furnes, Leif Ivar Havelin, Birgitte Espehaug, Lars Birger Engesæter, Stein Atle Lie, Stein Emil Vollset
15.05.2003
På grunn av dårlige resultater med Christiansen-hofteprotesen og dobbeltkopp-protesene samt introduksjonen av mange nye udokumenterte usementerte proteser, opprettet Norsk ortopedisk forening et...
Ove Furnes
10.08.2002
Avhandlingen baserer seg på data fra Nasjonalt Register for Leddproteser i perioden 1987 – 2000. Årlig uføres det 6 500 hofteprotese- og 2 000 kneproteseoperasjoner i Norge. Det er ikke krav til...
Ove Furnes, Birgitte Espehaug, Leif Ivar Havelin
10.01.2002
I Tidsskriftet nr. 26/2001 retter Birger Valen søkelyset på luksasjon etter hofteprotesekirurgi (1). Vi berømmer hans arbeid, som på en fin måte viser hvordan man i et sykehus kan gjøre studier med...
Birgitte Espehaug, Ove Furnes, Lars Birger Engesæter, Leif Ivar Havelin
23.08.2011
In cost-benefit analyses, hip arthroplasty is ranked as one of the most successful medical and surgical treatments available ( 1 , 2 ). Hip arthroplasty has been shown to give arthrosis patients a...
Birgitte Espehaug, Ove Furnes, Lars Birger Engesæter, Leif Ivar Havelin
23.08.2011
Hofteprotesekirurgi er i kostnad-nytte-analyser rangert som en av de mest vellykkede behandlinger innen medisinsk og kirurgisk behandling ( 1 , 2 ). Hofteprotesekirurgi for artrosepasienter er vist å...
Lars B. Engesæter, Leif Ivar Havelin, Ove Furnes
10.01.2012
Vi har med interesse lest Robin Holtedahls kronikk i Tidsskriftet nr. 22/2011 ( 1 ). Holtedahl beskriver en rekke tilfeller av økonomisk samrøre mellom industrien og ortopeder i USA når det gjelder...