Ove Furnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med innhenting og tolking av data, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Ove Furnes er spesialist i ortopedisk kirurgi, seksjonsoverlege og professor. Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd og Nasjonalt register for leddproteser.

Artikler av Ove Furnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media