Lars B. Engesæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Haukeland universitetssjukehus

og

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med innhenting og tolking av data, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Lars B. Engesæter er professor emeritus og tidligere seksjonsoverlege ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, og er forsker ved Nasjonalt register for leddproteser.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Lars B. Engesæter
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media