Karsten Hytten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karsten Hytten

Karsten Hytten, Stine Kathrin Tønsaker
13.09.2017
The Council for Medical Ethics discourages doctors from accepting to act as ringside doctor for combat sports that permit knockouts or participating in approvals or appeals boards for such events...
Karsten Hytten, Stine Kathrin Tønsaker
31.08.2017
Rådet for legeetikk fraråder leger å ta oppdrag som kamplege ved kampsport som tillater knockout eller delta i godkjennings- eller klagenemnder for slike arrangementer. Denne type oppdrag kan være i...
Karsten Hytten
30.03.2017
Ulrik Fredrik Malt mener jeg har unyanserte betraktninger rundt betegnelsen fjerndiagnostikk. Slik jeg bruker betegnelsen, handler det om å stille diagnose uten personlig undersøkelse. Jeg er...
Karsten Hytten
07.03.2017
Should doctors discuss the health of individuals in the media? The Norwegian Code of Ethics for Doctors, Chapter I, paragraph 11 states the following: «A doctor should according to his or her ability...
Karsten Hytten
07.03.2017
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I Etiske regler for leger kapittel I, § 11 står følgende: «En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får...
Karsten Hytten
03.02.2017
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I Etiske regler for leger kapittel I, § 11 står følgende: «En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får...
Karsten Hytten
23.10.2008
Rådet for legeetikk har behandlet en klage fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Klagen gjelder et leserinnlegg i dagspressen, skrevet av en muslimsk lege. Legens ytringer...
Ewa Ness, Karsten Hytten
20.01.2000
Psykiatrisk vakttjeneste er en seksjon ved Oslo Legevakt som er bemannet med 35 leger, hvorav ca. to tredeler er spesialister i psykiatri, og 22 spesialsykepleiere. Alle har dette som ekstrajobb...
Ewa Ness, Karsten Hytten
10.03.2000
I vår artikkel i Tidsskriftet (1) har det dessverre sneket seg inn et par feil og uklarheter som Stein Opjordsmoen ganske riktig påpeker i sitt korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 4/2000 (2). I...
Karsten Hytten, Marit Råbu
20.10.2005
Journalister og helsepersonell må kjenne farene ved omtale av selvmord når pressens Vær Varsom-plakat nå skal revideres Pressen skal avdekke kritikkverdige forhold i de helsetilbud befolkningen...
Karsten Hytten
28.01.2010
Rådet for legeetikk behandlet en klage fra en mann som ble innlagt til tvungen observasjon i et psykiatrisk sykehus. Innleggende lege vurderte mannen på bakgrunn av informasjon fra de pårørende og...
Trond Markestad, Karsten Hytten
23.09.2010
Alle leger har moralske oppfatninger som påvirker deres praksis. Noen overbevisninger kan innebære et ønske om å reservere seg mot eller fraråde bestemte medisinske prosedyrer. I paternalistisk...
Karsten Hytten
15.11.2011
Lemma, Alessandra Target, Mary Fonagy, Peter Brief dynamic interpersonal therapy A clinician’s guide. 256 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-960245-2 I...
Karsten Hytten
01.07.2011
Spørsmål om tro kommer ofte opp ved sykdom. Det er viktig for pasienter å kunne samtale med sin lege om dette. Men er bønn under legekonsultasjon etisk akseptabelt? Sykdom og død aktiverer ofte...
Karsten Hytten
03.06.2011
Etiske regler for leger setter klare grenser for legers private forhold til sine pasienter. Hvordan skal disse reglene oppfattes når lege-pasient-forholdet er avsluttet for flere år siden? § 7 i...
Karsten Hytten
29.11.2011
Leger bør utvise stor varsomhet og sensitivitet i møte med tidligere og nåværende pasienter og respektere deres grenser og integritet. Det er en god regel å la pasientens initiativ styre eventuell...
Karsten Hytten
24.01.2012
Carson, Siri Granum Korsberg, Norunn Etikk Teori og praksis. 208 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011. Pris NOK 298 ISBN 978-82-02-34084-1 Forfatterne er to filosofer med anvendt etikk som...
Trond Markestad, Karsten Hytten
03.09.2013
Mangfoldet i etiske problemstillinger og tenkesett stimulerer til etisk refleksjon Rådet for legeetikk foran Albert Einstein College of Medicine. Fra v. Ellen Økland Blinkenberg, Karsten Hytten,...
Karsten Hytten
14.01.2014
Lynch, John R. Kilmartin, Christopher Overcoming masculine depression The pain behind the mask. 2.utg. 207 s, ill. Hove: Routledge, 2013. Pris GBP 90 ISBN 978-0-415-63751-0 Forfatterne presenterer...
Karsten Hytten
25.02.2014
De aller fleste pasienter er innom enten fastlege eller legevakt før de eventuelt innlegges i sykehus. Men noen få tar en snarvei. Rådet for legeetikk behandlet nylig en sak fra et sykehus der man i...