Se artikkelen og alle kommentarer

Tidsskriftet på dørmatten – en sikkerhetsrisiko?

Odd Johan Frisvold Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet har et ansvar for legers personvern.

Jeg er av dem som nå får Tidsskriftet levert uadressert sammen med avisene – i mitt tilfelle til min egen postkasse i et fellesstativ for ti hus. Hver postkasse er merket med navn, men det er ingen andre personopplysninger på dem. Jeg er for tiden eneste lege i postkassestativet og forstår at det er rasjonelt for budet å merke min kasse, fordi han ellers hver gang måtte ha konsultert sin egen adresseliste over mottakere av Tidsskriftet.

De første leveringene fungerte greit, men siste gang registrerte jeg at min postkasse var påført en gul plastremse påtrykt «LEGE». Fordi jeg har bodd i området i flere tiår, kjenner naboene til mitt yrke. Men folk med kriminelle hensikter som eventuelt bruker postkassene til å skille ut potensielle ofre, får med denne merkingen informasjon som øker risikoen for innbrudd, fordi man ofte feilaktig forestiller seg at leger oppbevarer for eksempel morfinpreparater til bruk i praksisen også i sitt hjem.

Denne forestillingen var trolig årsaken til en rekke innbrudd i legehjem i Molde for vel 20 år siden. Grunnet frykt for at dette kunne spre seg til Ålesund installerte jeg Falken-alarm og har vært forskånet for innbrudd.

Publikum er de siste årene gjennom massemediene gjentatte ganger blitt advart om faren for misbruk av personalopplysninger som mer «profesjonelle» kriminelle kan få fatt i via blant annet postkassene. Selv om forestillingen om at leger er velstående er dempet med årene, kan man likevel anta at dette – sammen med illusjonen om oppbevaring av vanedannende medikamenter – gjør det uakseptabelt å identifisere en leges privatadresse på denne måten.

Jeg antar at hovedformålet med nyordningen er å redusere omkostningene ved utsending av Tidsskriftet og at de forskjellige distributører kan ha forskjellige praktiske løsninger, som ikke alle er så ille som den jeg opplever. Jeg vil likevel hevde at Tidsskriftet må ha et overordnet ansvar for at vi som yrkesgruppe ikke blir utsatt for ubehagelige konsekvenser grunnet brudd på personvernet.

Anbefalte artikler