Odd Johan Frisvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Johan Frisvold

Odd Johan Frisvold, Alv J. Skarbøvik
01.11.2007
Ragnvald Konow Thorsen var født 1.1. 1918 og døde 3.6. 2007 i Oslo. Ragnvald studerte medisin i Oslo og ble cand.med. i 1946. Som del av krigskullene opplevde han dramatikk og påkjenninger. Etter...
Odd Johan Frisvold
05.01.2006
Jeg ble født i 1934 på morfars gård i Sykkylven. Distriktslegen bodde i Ørskog og hadde ansvar for begge kommunene. Han måtte ut i båt, over en bred fjord, hvis han ble tilkalt fra Sykkylven. Da...
Odd Johan Frisvold
10.08.2002
Jeg har i en tidligere artikkel invitert til prinsipiell debatt med henblikk på styrking av det organisatoriske tilbud til legepensjonistene (1). Lederen for Eldre lægers forening (Elf) mener at det...
Odd Johan Frisvold
20.04.2002
Som gruppe er sannsynligvis pensjonerte leger i Norge blant de som er best sikret økonomisk. Dette skyldes delvis tjenestepensjonsordningene og det sikkerhetsnettet Sykehjelps- og pensjonsordningen...
Odd Johan Frisvold
30.01.2001
Jeg takker for Ingerid S. Ravnsborgs hyggelige og positive kommentar og for belysning av hvor vanskelig det kan være å skaffe seg entydig og pålitelig informasjon i det virvaret av regler som...
Odd Johan Frisvold
10.11.2000
Det latinske ordet ”senior” betyr ganske enkelt ”eldre”. Som man vil vite er dette ikke noe entydig begrep. Bl.a. betyr det i idretten en voksen utøver, oftest over 18 – 20 år, i motsetning til...
Odd Johan Frisvold
13.12.2011
Tidsskriftet har et ansvar for legers personvern. Jeg er av dem som nå får Tidsskriftet levert uadressert sammen med avisene – i mitt tilfelle til min egen postkasse i et fellesstativ for ti hus...
Odd Johan Frisvold
20.05.2011
Geeta Gulati, Torstein Hole og Eigill Eide presenterer i Tidskriftet nr. 2/2011 en utmerket artikkel om infeksiøs endokarditt ved Ålesund sjukehus for årene 1997 – 2006 ( 1 ). Innholdet i min...
Odd Johan Frisvold
11.12.2012
Takk for en elegant og velformulert lederartikkel i Tidsskriftet nr. 19/2012 ( 1 ). Jeg er helt enig i konklusjonen. Det første møtet mellom mennesker kan være avgjørende for senere tillit og respekt...
Odd Johan Frisvold
07.08.2012
Helsetilsynet har gjentatte ganger avslørt store mangler og utilstrekkelig sikring innen akuttmedisinen. Både myndigheter og det medisinske fagmiljøet har lenge vært passive og handlingslammet. Jeg...
Odd Johan Frisvold
12.06.2012
Jeg har nettopp lest Willie Jarl Nilsens engasjerende og gode artikkel i Tidsskriftet nr. 6/2012 som blant annet handler om vandringens terapeutiske betydning ( 1 ). Artikkelen omhandler et tema som...
Odd Johan Frisvold
27.03.2012
Jeg er blant de mange som valgte å la være å søke om forlenget autorisasjon etter fylte 75 år. Jeg fortsatte å betale ansvarsforsikringen. En autorisert lege har omfattende plikter som er nedfelt i...