Kviser er ingen bagatell

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kviser er et alvorlig problem for mange ungdommer og kan gi opphav til betydelige psykososiale problemer. Terskelen for å søke behandling må være lav.

  Dette skriver hudlege og forsker Jon Anders Halvorsen i sin avhandling. Kviser kan gi permanente arr og merker i ansiktet og øvre del av kroppen. Spørreundersøkelser blant 3 775 elever i den videregående skolen i Oslo viser at det er en sammenheng mellom kviser og psykososiale problemer.

  – Kviser er den vanligste hudsykdommen hos ungdom, og nesten 14 % av dem som deltok i vår undersøkelse, mente at de hadde mye eller veldig mye kviser. Ungdom med mye kviser hadde mindre kontakt med venner og trivdes dårligere på skolen, og mange hadde aldri hatt et intimt forhold. Våre resultater viser også at psykiske problemer, som depresjonssymptomer eller selvmordstanker, er dobbelt så vanlig hos dem med mye kviser som hos andre ungdommer, sier Halvorsen.

  Det så ikke ut som om kostholdet påvirket risikoen for kviser og psykiske problemer, men det kan virke som jenter som spiser lite friske grønnsaker, har mer kviser enn andre jenter.

  Det finnes et sterkt og effektivt legemiddel mot kviser, isotretinoin, men maksimalt 27 av deltakerne i studien brukte dette.

  – Det er kjent at isotretinoin kan gi psykiske problemer, men det forklarer ikke våre resultater. Det kan tenkes at psykososiale problemer hos dem som bruker isotretinoin kan relateres direkte til byrden ved å ha mye kviser og at det ikke er en bivirkning av legemidlet. Kviser er en vanlig sykdom som kan få helsemessige konsekvenser for mange ungdommer. Det er viktig at ungdommene selv, leger, helsesøstre og foreldre blir klar over at kviser kan gi problemer. Det kan senke terskelen for å søke medisinsk behandling og gi bedre helse for mange tenåringer, sier Halvorsen.

  Disputas

  Jon Anders Halvorsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 30.8. 2011 med avhandlingen Acne and psychosocial problems. Cross-sectional epidemiological studies among adolescents.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media