Parametoksymetamfetamin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En mann kjøpte dette hvite pulveret som ifølge selgeren var «meget god amfetamin». Han injiserte litt av stoffet, men det forventede kicket uteble, og han injiserte derfor litt til. Da opplevde han øyemuskelkramper («øynene beveget seg i kryss») og et intenst kroppslig ubehag («kløe, indre uro, hjerteklapp og svetting»), deretter en slags «blackout» som varte i over et døgn. Fire andre personer injiserte det samme pulveret, med liknende erfaringer. Vi mottok pulveret til analyse og fant at det besto av parametoksymetamfetamin (PMMA).

  PMMA er et sentralstimulerende middel, strukturelt beslektet med amfetamin og metylendioksymetamfetamin (MDMA, «ecstasy»), men billigere å produsere. Stoffet er i omløp i Norge, som pulver og tabletter. Det ser ut som og selges som amfetamin eller ecstasy. De fysiske effektene av PMMA – som takykardi og varmefølelse – likner dem brukerne kan oppleve etter inntak av amfetamin og MDMA. Imidlertid er de psykiske effektene – som eufori og forsterkede sanseinntrykk – mindre uttalte. Dessverre kan fravær av de psykiske effektene lede brukerne – som tror de har inntatt svakt MDMA eller amfetamin – til å innta mer. I verste fall kan dette føre til potensielt dødelige forgiftninger, med hjerterytmeforstyrrelser, hjerneslag, hypertermi, kramper og/eller organsvikt.

  Norge er et av de hardest rammede landene i Europa når det gjelder PMMA-dødsfall, med over 20 registrerte dødsfall siden sommeren 2010. Den utbredte bruken av amfetamin i Norge antas å være noe av forklaringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media