Elisabeth Farbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Farbu

Elisabeth Farbu
22.03.2021
Anita Iversen, Nanna Hauksdottir, red. Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. 184 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 329 ISBN...
Elisabeth Farbu, Martin Kurz, Camilla Normand
05.08.2020
Simuleringstrening med deltakelse fra flere yrkesgrupper gir god læring og bedre pasientbehandling. Ved Stavanger universitetssjukehus brukes tverrfaglig simuleringstrening for å bedre kvaliteten på...
Elisabeth Farbu
15.06.2020
Kari J. Kværner Hjernemysterier Å lede seg selv og andre. 294 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 429 ISBN 978-82-450-2699-3 Mange av oss skulle ønske at vi kjente til den enkle veien til...
Elisabeth Farbu, Elin Bjelland Forsaa
20.12.2016
Robert Schumann regnes som en av de store romantiske komponistene, særlig anerkjent er hans klaver- og kammermusikk. Han startet på utdanning som pianist, men på grunn av dårlig funksjon i høyre hånd...
Elisabeth Farbu
20.02.2003
Poliomyelitt (polio) forårsakes av polioviruset som hos enkelte pasienter angriper de motoriske forhornscellene i ryggmargen. Dermed kan det oppstå lammelser. Før poliovaksinen kom i 1955, var dette...
Elisabeth Farbu, Laurence A. Bindoff
10.02.2002
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse forårsaket av ufrivillig økt muskulær aktivitet som gir vridende bevegelser eller unormale, låste kroppsstillinger. Dystoni kan være generalisert, segmental eller...
Ellen Merete Hagen, Elisabeth Farbu, Laurence Bindoff
10.08.2001
Metoklopramid (Afipran) har vært brukt i behandling av kvalme i Norge siden begynnelse av 1970-årene. Medikamentet brukes hyppig både i allmennpraksis og i sykehus, og i forbindelse med...
Elisabeth Farbu, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Vegard Strøm, Arve Opheim, Johan Kvalvik Stanghelle, Johan A. Aarli
23.09.2004
Postpoliosyndrom er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter akutt poliomyelitt (polio) ( 1 ). Som årsaker til denne svikten...
Martin Wilhelm Kurz, Thomas Rudolph, Gabriele Arendt, Elisabeth Farbu
15.05.2008
Multippel mononevropati kan forekomme ved mange tilstander. En 64 år gammel kvinne med ørebetennelse, miltinfarkt og pleuravæske fikk økende svakhet i begge bein. Hvordan stilles diagnosen? En 64 år...
Øivind Torkildsen, Elisabeth Farbu
15.12.2005
Det ser ut til å være en sammenheng mellom skapende evner og psykiske lidelser som bipolar stemningslidelse og schizofreni. Hva dette skyldes er lite kartlagt, men nevropsykologiske studier har...
Martin W. Kurz, Elisabeth Farbu, Sara Maria Wörlund, Kathinka D. Kurz
06.09.2011
En tidligere frisk mann i 80-årene utviklet akutte synsproblemer med dobbeltsyn i alle blikkretninger. Han følte seg ustø og kastet opp flere ganger. Ved innleggelse i nevrologisk avdeling ble det...