Martin W. Kurz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin W. Kurz

Martin W. Kurz, Elisabeth Farbu, Sara Maria Wörlund, Kathinka D. Kurz
06.09.2011
En tidligere frisk mann i 80-årene utviklet akutte synsproblemer med dobbeltsyn i alle blikkretninger. Han følte seg ustø og kastet opp flere ganger. Ved innleggelse i nevrologisk avdeling ble det...
Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Martin W. Kurz, Rolf Salvesen
04.10.2011
Antje Reichenbach og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 9 – 10/2011 det lokale opplegget for hjerneslagbehandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål ( 1 ). Etter vårt skjønn representerer...