Dislokerte albuefrakturer i en global verden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 påpeker Bøhler (1) at størsteparten av verdens befolkning ikke har tilgang til den behandling vi har anbefalt ved dislokerte albuefrakturer hos barn, nemlig lukket reponering og pinnefiksering under gjennomlysning (2). Hans sykehus i Nepal har ikke gjennomlysningsmaskin, og alternativet er åpen kirurgi dersom lukket reponering ikke er vellykket. Han etterlyser gjennomførbare behandlingsmuligheter tilgjengelig for flest mulig barn, i stedet for finjustering av kirurgiske teknikker. Vi er ydmyke overfor de utfordringer Bøhler møter i sin kliniske hverdag. Hans tankevekkende innlegg minner oss om at verdens goder er urettferdig fordelt.

  En norsk studie viste at det kliniske resultatet etter strekkbehandling er sidestilt med perkutan pinning (3). Strekkbehandling har den fordel at det ikke krever røntgengjennomlysning. Men strekkbehandling er dyrere enn pinning, fordi sykehusopphold er så dyrt (4). Om dette også er tilfellet i Nepal, vet vi ikke, men det er naturligvis uinteressant så lenge pinning ikke er mulig. Vi mener at strekkbehandling bør være neste behandlingsvalg ved Gartland III-frakturer. Det er fordi lukket reponering alene gir større risiko for den invalidiserende tilstanden Volkmans iskemi (5). Bøhler refererer til en artikkel fra India, der man har relativt gode resultater med lukket reponering av Gartland III-frakturer (6). Antallet slike frakturer i denne studien var 40, slik at det ikke var mulig å vurdere risikoen for Volkmans iskemi, som heldigvis er en sjelden komplikasjon.

  Bøhler skriver at det er vanskelig å motivere pasientene til strekkbehandling, fordi det krever lang liggetid. Kanskje kunne ambulerende strekkbehandling være et alternativ (7)? På den måten kan pasienten behandles i hjemmet.

  Vi har for øvrig inntrykk av at konservativ bruddbehandling er en legekunst som er i ferd med å gå tapt. Bøhlers innlegg fikk oss til å børste støv av Charnleys lærebok i konservativ behandling, som beskriver reponering og gipsbehandling av brudd som vi i dag aldri ville nølt med å operere (8).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media