Einar Andreas Sivertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Andreas Sivertsen

Vibeke Cecilie Waallann Hansen, Einar Andreas Sivertsen
26.03.2009
Thomas Eakins’ (1844 – 1916) maleri The Gross Clinic (1875) portretterer den betydningsfulle amerikanske legen Samuel David Gross (1805 – 84) i hans virke som kirurg og lærer (fig 1). Portrettet er...
Einar Andreas Sivertsen, Dag Torfoss
08.01.2004
Pasient 1. En 45 år gammel mann hadde hatt lavgradig malignt lymfom i 13 år. To år før innleggelsen startet han opp med IgG-substitusjonsbehandling pga. hypogammaglobulinemi. I en måneds tid før...
Per-Henrik Randsborg, Einar Andreas Sivertsen
18.02.2011
Suprakondylær humerusfraktur er det vanligste bruddet ved albuen hos barn, og representerer omkring 5 % av alle brudd blant barn under 16 år ( 1 , 2 ). Det er litt flere gutter enn jenter blant...
Per-Henrik Randsborg, Einar Andreas Sivertsen
09.08.2011
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 påpeker Bøhler ( 1 ) at størsteparten av verdens befolkning ikke har tilgang til den behandling vi har anbefalt ved dislokerte albuefrakturer hos barn, nemlig lukket...