Per-Henrik Randsborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per-Henrik Randsborg

Per-Henrik Randsborg, Jan Harald Røtterud
16.02.2017
Pasienter med degenerative meniskrupturer opereres sjeldnere enn før, men fremdeles påvirker markedskreftene behandlingen av denne pasientgruppen. De som følger med i dagspressen, har fått med seg at...
Per-Henrik Randsborg
08.06.2006
Helsevesenet i Australia preges av en økende privatisering. Arbeidstiden for underordnede leger er vesentlig lengre enn i Norge, og konkurransen for å bli spesialist er hard. Brev fra Australia Jeg...
Ståle Clementsen, Per-Henrik Randsborg
11.03.2014
Fractures are not uncommon among children. For example, Swedish figures show that their prevalence in children under 16 years doubled from 1950 to 1980 ( 1 ). Annual incidence in Norway amounts to...
Ståle Clementsen, Per-Henrik Randsborg
11.03.2014
Fractures are not uncommon among children. For example, Swedish figures show that their prevalence in children under 16 years doubled from 1950 to 1980 ( 1 ). Annual incidence in Norway amounts to...
Per-Henrik Randsborg
30.03.2000
Studentforeningen har en representant både i Legeforeningens turnusråd og i Sosial- og helsedepartementets turnusgruppe som arbeider med konkrete løsninger på problemene vi står overfor. Det må...
Per-Henrik Randsborg
20.01.2005
Australia er et velferdssamfunn med mange likhetstrekk med Norge. Dette kan nå være i ferd med å endre seg. Australske ambulanser klare til utrykning. Foto Per-Henrik Randsborg Medicare skal gi alle...
Per-Henrik Randsborg, Einar Andreas Sivertsen
09.08.2011
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 påpeker Bøhler ( 1 ) at størsteparten av verdens befolkning ikke har tilgang til den behandling vi har anbefalt ved dislokerte albuefrakturer hos barn, nemlig lukket...
Per-Henrik Randsborg, Einar Andreas Sivertsen
18.02.2011
Suprakondylær humerusfraktur er det vanligste bruddet ved albuen hos barn, og representerer omkring 5 % av alle brudd blant barn under 16 år ( 1 , 2 ). Det er litt flere gutter enn jenter blant...
Per-Henrik Randsborg
19.02.2013
En omfattende reform av det offentlige helsevesenet i Storbritannia står for døren. Ved å fjerne to administrative nivåer og overføre ansvar og midler til lokalt niv...
Per-Henrik Randsborg
20.08.2013
I Tidsskriftet nr. 10/2013 hevder Lars Granlund at begrepet pasient kommer fra det engelske ordet «patient» (tålmodig) ( 1 ). Ordet pasient er imidlertid derivert fra latin og betyr «den som lider»...
Ståle Clementsen, Per-Henrik Randsborg
11.03.2014
Bruddskader hos barn er ikke uvanlig. Svenske tall viser blant annet at forekomsten hos barn under 16 år ble doblet fra 1950 til 1980 ( 1 ). Den årlige insidensen i Norge er på 180 – 245 bruddskader...
Per-Henrik Randsborg
19.05.2015
I mange land er det vanlig at man etter endt spesialisering i kirurgifagene tilbringer et år eller to som «fellow» for å fordype seg i en gren av spesialiteten. Det finnes ikke noen liknende ordning...