Annonse
Annonse

Artikler av Hans Morten Lossius

Maren Ranhoff Hov, Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
26.06.2017
Mye hjernevev og livsfunksjon kan reddes ved tidlig behandling av hjerneslag. Det forutsetter en systematisk nasjonal prehospital organisering og logistikk, der ikke minst luftambulansetjenesten må...
Kjetil G. Ringdal, Hans Morten Lossius
25.06.2009
Nye retningslinjer for datainnsamling kan bidra til bedre akuttmedisinsk forskning. Nylig ble det utviklet en europeisk mal for dokumentering av kjernedatavariabler for alvorlig skadede pasienter ( 1...
Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
04.09.2012
In emergency treatment of stroke, time is of the essence for the outcome. Current guidelines give rise to a loss of time that restricts the opportunities for effective treatment. To save lives and...
Håkon Bjorheim Abrahamsen, Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hans Morten Lossius
17.04.2012
Each year, several thousand patients are injured and die as an effect of undesired events and medical malpractice in the Norwegian health services. Medical emergency interventions undertaken in the...
Marius Rehn, Hans Morten Lossius
04.11.2010
Når ulykkesstedet er vanskelig tilgjengelig og antallet pasienter eller skadeomfanget overstiger disponibel hjelpekapasitet, vil «sortering» og prioritering av tilskadekomne være essensielt. Dette...
Marius Rehn, Hans Morten Lossius
01.07.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 669 I Tidsskriftet nr. 7/2011 s. 669 skulle det i denne kommentaren under oppgitte interessekonflikter stått: Oppgitte interessekonflikter: Forfatterne er ansatt i...
Marius Rehn, Hans Morten Lossius
08.04.2011
«Kvart menneskes død minkar meg, for eg høyrer menneska til.» John Donne (1572 – 1631) Dikteren John Donnes betraktninger fremstår som like aktuelle 400 år etter de ble nedtegnet ( 1 ). Årlig...
Hans Morten Lossius, Christian Georg Lund
04.09.2012
Ved akutt behandling av hjerneslag er tiden avgjørende for utfallet. Dagens retningslinjer medfører et tidstap som begrenser mulighetene for effektiv behandling. For å redde liv og helse må...
Håkon Bjorheim Abrahamsen, Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hans Morten Lossius
17.04.2012
Hvert år skades og dør flere tusen pasienter som følge av uønskede hendelser og medisinsk feilbehandling i norsk helsevesen. Akuttmedisinske intervensjoner, utført i luftambulansetjenesten, kan anses...