Eylert Brodtkorb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Eylert Brodtkorb er professor dr.med. ved St. Olavs hospital. Som nevrolog har han hatt en mangeårig interesse for epilepsisykdommene.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikt: Han har mottatt forelesningshonorar fra Eisai og UCB.

Artikler av Eylert Brodtkorb
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media