Eylert Brodtkorb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Eylert Brodtkorb er dr.med., professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU og pensjonert overlege med poliklinisk deltidsfunksjon ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs hospital.

Artikler av Eylert Brodtkorb
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media