Caroline Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Caroline Lund

Caroline Lund, Ira Haraldsen, Morten I. Lossius, Helge Bjørnæs, Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
19.11.2009
Kvinne med sannsynlig psykogent ikke-epileptisk anfall. Andrea del Sarto 1508. Foto prof. Kugler, München Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic non-epileptic seizures, PNES) kan defineres...
Caroline Lund, Hilde Nordahl Karterud
05.03.2013
Patients with psychogenic nonepileptic seizures move in the borderland between the fields of neurology and psychiatry. Following current practice, the diagnosis is made by a neurologist, who then...
Caroline Lund, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
07.01.2011
Blant epilepsiformene er Lennox-Gastauts syndrom en av de mest alvorlige. Syndromet debuterer i barneårene, pasientene har hyppige anfall, ofte med plutselige fall, liten effekt av antiepileptika og...
Karl O. Nakken, Caroline Lund
07.01.2011
Vi er helt på linje med redaksjonen i Tidsskriftet når de søker å demme opp for den økende anglifiseringen eller amerikaniseringen av fagspråket vårt. Definisjon fra Store Norske Leksikon ( www.snl...
Caroline Lund, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
04.02.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011, 131: 24 – 7. I nr. 1/2011 på side 27 etter brødteksten skulle det stått: Vi takker Hrisimir Kostov for tillatelse til bruk av EEG-bildene.
Caroline Lund, Anna Bremer, Morten I. Lossius, Kaja Kristine Selmer, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
10.01.2012
Dravets syndrom er en epileptisk encefalopati. Ved epileptiske encefalopatier ses progredierende cerebrale skader, primært på grunn av den epileptiske aktiviteten, men også på grunn av hyppige og...
Caroline Lund, Hilde Nordahl Karterud
05.03.2013
Pasienter med psykogene ikke-epileptiske anfall beveger seg i grenseland mellom nevrologi og psykiatri. Ifølge dagens praksis stilles diagnosen av nevrolog, som deretter overlater behandlingen av...