Villedende om HPV-testing

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sveinung Sørbye omtaler i Tidsskriftet nr. 22/2010 (1) sin egen publikasjon (2). Det er en retrospektiv, ikke-sammenliknende analyse av 3/4 av sekundær prøvetaking (triage) etter lavgradig indekscytologi fra cervix, undersøkt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2006 – 09. Han anbefaler direkte behandling (konisering av cervix) uten histologisk verifisering når mRNA-basert test for humant papillomvirus (HPV) er positiv sammen med høygradig cytologiutslag og kvinnen er eldre enn 40 år.

  Uten å gå nærmere inn på en kritisk analyse av publikasjonen som ligger til grunn, vil vi understreke at anbefalingen ikke har forankring i det gynekologiske fagmiljøet som har ansvaret for behandlingen av denne pasientgruppen. Den er i strid med gjeldende norske retningslinjer slik de er nedfelt i Norsk gynekologisk forenings Veileder i gynekologisk onkologi 2009 (3, 4). Triage av lavgradig cytologiutslag med ny cytologisk prøve ledsaget av HPV-test er en ny algoritme i screeningprogrammet for livmorhalskreft som er iverksatt som et prosjekt som skal evalueres på nasjonalt nivå. Fem ulike HPV-tester er i bruk, noe som kompliserer evalueringen som ennå ikke er gjennomført. Å gå ut med terapianbefaling som bryter med nasjonale og internasjonale prinsipper og retningslinjer basert på den omtalte publikasjonen, er i beste fall prematurt. Man må gjerne argumentere mot gjeldende norske retningslinjer, også i Tidsskriftets spalter, men da må argumentasjonen bygge på vitenskapelig dokumentasjon. Det er lite tillitvekkende når en person skriver en artikkel og så får sin egen vurdering av den publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Sørbyes innlegg fremstår som villedende reklame som ikke burde ha kommet på trykk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media