Kåre Augensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kåre Augensen

Line Bjørge, Per E. Børdahl, Thomas Hahn, Ferenc Macsali, Svein Magne Skulstad, Kåre Augensen, Susanne Albrechtsen
01.03.2007
Thomassen & Wisborg presenterte i Tidsskriftet nr. 24/2006 en kvinne som ble forløst med keisersnitt under en tvillingfødsel på et tidspunkt da hun var sirkulatorisk ustabil ( 1 ). Den...
Susanne Albrechtsen, Kåre Augensen, Per E. Børdahl, Jörg Kessler
10.09.2009
Mette Christophersen Tollånes’ artikkel i Tidsskriftet nr. 13–14/2009 om årsakene til og konsekvensene av den økte anvendelse av keisersnitt ( 1 ) har velfortjent utløst en debatt som vi håper...
Kåre Augensen, Per E. Børdahl, Erlend Hem
22.06.2006
Svaret er: kvinnen. Men det er kanskje ikke så opplagt? I en av de eldste nordiske kilder om forløsning, Den eldre Edda, heter det at barnet løses fra moren: «Bjargrúnar skaltu kunna,/ef ú bjarga...
Ellen Blix, Kåre Augensen
09.01.2003
Åshild Bjørnerem og medarbeidere viser i Tidsskriftet nr. 26/2002 at halvparten av fødeinstitusjonene i Norge gir rutinemessig oksytocinprofylakse ( 1 ). På grunnlag av andre studier ( 2 , 3 )...
Ingrid Petrikke Olsen, Kåre Augensen, Arnold Jensen, Inger Njølstad
20.08.2002
I 1998 ble 13,6 % av kvinner i fødsel forløst med keisersnitt i Norge (1). Høsten 1998 ble det i et Cochrane Review (2) anbefalt å gi antibiotikaprofylakse til alle kvinner som gjennomgår keisersnitt...
Kåre Augensen
20.03.2000
Høsten 1999 kom det i Norge to nokså kategoriske anbefalinger med offisielt preg om å gi antibiotikaprofylakse ved keisersnitt. Preben Aavitsland skriver i Resistens (1): «Det ser imidlertid ut til...
Kåre Augensen
21.10.2010
helseorganisasjon, Verdens WHO guidelines for the management of postpartum haemorrhage and retained placenta 59 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 15 ISBN 978-92-4-159851-4 Ett av FNs...
Kåre Augensen
18.02.2011
Woollard, Malcolm Hinshaw, Kim Simpson, Helen Pre-hospital obstetric emergency training Advanced life support group. 224 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 30 ISBN 978-1-4051-...
Bjørn Hagen, Kåre Augensen
07.01.2011
Sveinung Sørbye omtaler i Tidsskriftet nr. 22/2010 ( 1 ) sin egen publikasjon ( 2 ). Det er en retrospektiv, ikke-sammenliknende analyse av 3/4 av sekundær prøvetaking (triage) etter lavgradig...
Kåre Augensen, Bjørn Backe, Pål Øian
18.03.2011
J. Frederik Frøen prøver igjen i Tidsskriftet nr. 23/2010 å overbevise andre om farene ved overtidige svangerskap her i landet ( 1 ), selv om dataene viser et annet bilde ( 2 ). Han påstår at ett av...