Bjørn Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Hagen

Ole-Erik Iversen, Bjørn Hagen
14.06.2007
I Tidsskriftet nr. 10/2007 gir redaktør Charlotte Haug en ubalansert fremstilling av dokumentasjonen for vaksiner mot humant papillomvirus (HPV) ( 1 ). Det finnes ca. 15 onkogene HPV-virus, men HPV-...
Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Rita Steen, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide
28.06.2007
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført i Norge i 1995. Før dette var cytologisk prøvetaking fra cervix opportunistisk. Programmet inviterer kvinner mellom 25 og 69 år til prøvetaking...
Rolf Gunnar Jørstad, Mette Willumstad Thomsen, Thor Foyn, Bjørn Hagen, Pål Øian, Runar Eraker
15.03.2007
Det er et stort potensial for læring i de rundt 25 000 ferdigbehandlede sakene i Norsk Pasientskadeerstatning. Det er et tankekors at helsevesenet, både på makro- og mikroplan, så langt har vist...
Rita Steen, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide, Finn Egil Skjeldestad
31.01.2008
Det bør tas færre cervixcytologiske prøver hos unge kvinner. Tiltak som fører til økt oppmøte hos dem som vanligvis ikke møter til cervixscreening bør prioriteres. Masseundersøkelsen mot...
Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen
10.12.2002
Faglig oppdatering er en kontinuerlig prosess. Veilederne utarbeidet av de ulike spesialforeningene er et ledd i denne prosessen. Det å kvalitetssikre veilederne er en omfattende og tidkrevende...
Mathias Onsrud*, Bjørn Hagen, Runa Heimstad
20.06.2001
Omsorgen for mennesker i livets sluttfase har den senere tid vært i søkelyset på forskjellig vis. Blant annet har et ”livshjelputvalg” i en offentlig utredning fremmet en rekke forslag til...
A. Kathrine Lie, Tone Bjørge, Åslaug Helland, Bjørn Hagen, Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagmar, Steinar Thoresen
20.10.2001
Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis, og utgjør ca. 10 % av all kreft hos kvinner (1). Sykdommen er den femte hyppigste ”kreftdødsårsak” blant kvinner, og...
Kåre Nordland, Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen
20.01.2005
Cervikal intraepitelial neoplasi har lenge vært kjent som forstadium til livmorhalskreft. Matematiske modelleringer indikerer at en optimalt organisert cytologiscreening for deteksjon og behandling...
Anita Lyngstadaas*, Roald Ekanger, Bjørn Hagen, Anna Himmelmann, Ole Erik Iversen, Torbjørn Iversen, Randi Nordal, Ole Frithjof Norheim, Mathias Onsrud, Steinar Tretli, Claes Tropé
03.02.2005
Epitelial ovarialcancer er en fellesbetegnelse på kreftsvulster som utgår fra overflateepitelet i eggstokkene. I Norge registreres det årlig omkring 500 nye tilfeller av ovarialcancer (primær...
Bjørn Hagen, Kåre Augensen
07.01.2011
Sveinung Sørbye omtaler i Tidsskriftet nr. 22/2010 ( 1 ) sin egen publikasjon ( 2 ). Det er en retrospektiv, ikke-sammenliknende analyse av 3/4 av sekundær prøvetaking (triage) etter lavgradig...
Bjørn Hagen
20.05.2011
Wailoo, Keith Livingston, Julie Epstein, Steven Three shots at prevention The HPV vaccine and the politics of medicine’s simple solutions. 320 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University...