Espen Bjertness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Espen Bjertness (f. 1959) er professor i epidemiologi ved Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Espen Bjertness
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media