Espen Bjertness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Bjertness

Audun S. Vatn, Espen Bjertness, Lars Lien
09.08.2007
Mobbing blant barn og unge har stått sentralt i mange vitenskapelige studier siden midten av 1970-årene. Fenomenet er definert som aggressiv atferd eller en intensjon om å skade eller opprøre som...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
The poorest part of the world’s population must gain better access to existing knowledge, vaccines, diagnostic procedures and treatment. At the same time, new vaccines, medication and improved health...
Espen Bjertness, Petter Kristensen
23.09.2010
Palestinere i tradisjonelle muslimske landsbyer på Vestbredden hadde lavere fekunditet enn vestlige befolkningsgrupper. Dette kan skyldes fravær av vestlige sosiokulturelle vaner, som sex før...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
Den fattige delen av verdens befolkning må få bedre tilgang til eksisterende kunnskap, vaksiner, diagnostikk og behandling. Samtidig må det utvikles nye vaksiner, legemidler og bedre helsetjenester...
Bjørn Heine Strand, Kristian Tambs, Knut Engedal, Espen Bjertness, Geir Selbæk, Tor Atle Rosness
11.02.2014
Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller...