N. Moe og medarbeidere svarer:

Nils Moe, Linn Getz, Ketil Dahl, Irene Hetlevik Om forfatterne
Artikkel

De synspunkter Sverre Sandberg og medforfattere fremfører her er delvis i tråd med vårt syn på kvalitetssikring av blodtrykksapparater (1). NOKLUS har både erfaring og logistikk for å kunne ta på seg kontroll av apparatene. De skal imidlertid ikke validere apparater. Validering foregår i regi av European Society of Hypertension International Protocol for Validation of Blood Pressure Measuring Devices in Adults. De siste ti årene er det blitt offentliggjort metoder for validering (2, 3) og lister over anbefalte blodtrykksapparater (4). NOKLUS skal heller ikke åpne de oscillometriske apparatene. Oscillometriske apparater med tekniske feil bør sannsynligvis bare kastes. Men slike feil er sjeldne og garantien gjør at man kan få et nytt fra produsenten. Tar NOKLUS seg av all den andre kontrollen, er mye gjort.

Anbefalte artikler