Irene Hetlevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Irene Hetlevik

Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
28.06.2007
Kronisk tretthetssyndrom, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er en lidelse mange assosierer med avmektighet. Ikke bare hos pasientene, men også hos hjelperne. En fersk rapport fra...
Irene Hetlevik, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen
09.10.2008
Helt siden 1980-årene er det blitt utformet og forsøkt implementert kliniske retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer, spesielt med tanke på bruk i allmennpraksis. Men studier viser...
Irene Hetlevik, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen
09.10.2008
Clinical guidelines for prevention of cardiovascular disease have been developed and implementation of them attempted since the 1980s. Although the guidelines have been especially tailored to general...
Irene Hetlevik
24.09.2009
Levi, R. Vettigare vård Evidens och kritiskt tänkande i vården. 174 s, tab, ill. Stockholm: Norstedts, 2009. Pris SEK 250 ISBN 978-91-1-302273-4 Det første er ikke å skade (primum est non nocere), er...
Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen
14.05.2009
Medisinsk forskning frembringer en stor mengde data, men altfor sjelden forekommer det genuint nye innsikter. For å unngå at forskningen bare reproduserer seg selv, bør både planlegging, innsamling...
Irene Hetlevik
21.09.2006
God allmennmedisin har stor betydning, både for individet og for samfunnets samlede helse- og sosialutgifter Allmennpraksis er helsetjenestens fundament. Derfor er allmennmedisin et av tre kliniske...
Irene Hetlevik
15.05.2003
Individuell forebygging på legekontoret har i dag høy prioritet, spesielt forebygging av hjerte- og karsykdommer. Omfanget bør reduseres for å sikre god allmennlegetjeneste til de hjertesyke og andre...
Sven M. Carlsen, Irene Hetlevik
30.03.2001
Familiær hyperkolesterolemi er en dominant arvelig tilstand som medfører forhøyet kolesterolnivå i serum og økt forekomst og økt dødelighet av iskemisk hjertesykdom. Ubehandlet angis 50 % av menn som...
Sven M. Carlsen, Irene Hetlevik
20.05.2001
Trond Leren og medarbeidere fastholder at familiær hyperkolesterolemi er en tilstand som medfører massiv overhyppighet av hjerte- og karsykdommer. Vi betviler den vitenskapelige dokumentasjonen i...
Erling Dalen, Tor-Erik Widerøe, Irene Hetlevik, Ketil Jamte Dahl
20.01.2001
Effekten av blodtrykksbehandling på hjerte- og karsykdommer og død baserer seg på kliniske studier som er nøye gjennomført og monitorert. Skal resultatene fra klinisk kontrollerte studier kunne...
Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
09.10.2008
A Doctor’s Prayer If I can stop one Heart from breaking I shall not live in vain If I can ease one Life the Aching Or cool one Pain Or help one fainting Robin Unto his Nest again I shall not live in...
Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
09.10.2008
A Doctor’s Prayer If I can stop one Heart from breaking I shall not live in vain If I can ease one Life the Aching Or cool one Pain Or help one fainting Robin Unto his Nest again I shall not live in...
Irene Hetlevik
30.11.2000
Da jeg fikk mitt første barn, lærte jeg av min svigermor at det er viktig å tolke skriket for å forstå barnet. Jeg var bekymret fordi jeg opplevde at alle skrik var like. Hun beroliget meg med at den...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Norsk selskap for allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (forfatterne) begrunner i denne artikkelen medikamentelle behandlingsvalg for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Hovedvekt er...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Landsforeningen for kosthold og helse: Kostholdsråd og råd om fysisk aktivitet er viktige for forebygging av hjerte- og karsykdom Norsk Selskap for Allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (...
Nils Moe, Linn Getz, Ketil Dahl, Irene Hetlevik
23.09.2010
De synspunkter Sverre Sandberg og medforfattere fremfører her er delvis i tråd med vårt syn på kvalitetssikring av blodtrykksapparater ( 1 ). NOKLUS har både erfaring og logistikk for å kunne ta på...
Nils Moe, Linn Getz, Ketil Dahl, Irene Hetlevik
17.06.2010
Blodtrykksmåling er en av de mest benyttede prosedyrer i klinisk medisin på alle nivåer i helsetjenesten. Blodtrykk måles dessuten både i forskningssammenheng og av folk i sine egne hjem. Forhøyet...