Yngve Mikkelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngve Mikkelsen

Yngve Mikkelsen
19.02.2004
Styret i Yngre legers forening (Ylf) arrangerer i år seminaret Legemiddelindustri og leger/kunnskapsutvikling på Clarion Hotell Bryggen, Tromsø. Seminaret varer fra onsdag 21. april til torsdag 22...
Yngve Mikkelsen
01.07.2010
I en artikkel av Robin Holtedahl med tilhørende leder av Lars Slørdal i Tidsskriftet nr. 10/2010 fremkommer en rekke uriktige påstander om Pfizer ( 1 , 2 ). For det første, Pfizer anbefaler ikke bruk...