Øistein Kristensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øistein Kristensen

Karsten Nordal, Øistein Kristensen
11.01.2021
Olav Espegren, tidligere sjefslege og psykiater ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, døde 7. november 2020 nesten 78 år gammel. Han ble gravlagt...
Øistein Kristensen, Anne Opsal, Thomas Clausen
12.04.2018
Noen rusmiddelavhengige er så nedkjørte at de vanskelig kan ta standpunkt til innleggelse eller medvirke til å komme i behandling. I dag har ikke leger mulighet til å tvangsinnlegge disse pasientene...
Øistein Kristensen, Anita Mlodozeniec
02.05.2017
Vi vil takke A.W. Blomkvist for hans kommentar hvor han gjentar de samme liberalistiske synspunkter som han har kommet med tidligere i Minerva og som ikke tilfører debatten noe nytt. Det som undrer...
Øistein Kristensen, Anita Mlodozeniec
07.03.2017
Debatten rundt cannabis vanskeliggjøres av upresis og feilaktig gjengivelse av fakta og skarpt polariserte fronter. Det blåser en liberaliseringsvind fra USA, og alle midler tas i bruk. Årets...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Substance dependence is a disorder that leads to impaired mental, physical and social functioning, and that often shows progressive development and a chronic course ( 1 ). Alcohol dependence and...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Rusmiddelavhengighet er en sykdom som gir psykiske, fysiske og sosiale skader og ofte har en progredierende utvikling og kronisk karakter ( 1 ). Alkoholavhengighet og annen rusmiddelavhengighet/...
Adrian Razvan-Pasareanu, Øistein Kristensen
10.09.2009
Rusmisbruk er forbundet med skam og skyld. Man regnet tidligere med en underrapportering på 50% ( 1 ). I en nyere studie ( 2 ) har man ved å kombinere EuropASI- intervju ( 3 ) med urinprøvescreening...
Øistein Kristensen, Anders Sundøy, Karin Skeie, John-Kåre Vederhus, Ingebjørg Øye, Anne Opsal, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
27.08.2009
I tidligere studier og klinisk praksis er pasienter med pågående misbruk eller substitusjonsbehandling med sterke analgetika blitt ekskludert fra hepatitt C-behandling, selv om de utgjør den største...
Øistein Kristensen, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
03.12.2009
Virkeligheten fortoner seg forskjellig om en er helsebyråkrat i Oslo eller behandler stoffmisbrukere på Sørlandet. Det viser Preben Aavitslands unyanserte leder om hepatitt C-behandling av...
Øistein Kristensen
28.08.2003
I sin lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12/2003 tar Svein Steinert ( 1 ) opp et meget viktig tema. Fylkeskommunale rusmiddelinstitusjoner blir spesialisthelsetjeneste fra 1.1. 2004, noe som er på høy...
Øistein Kristensen, Olav Espegren, Reidun Åsland, Else Jakobsen, Øystein Lie, Stephen Seiler
20.01.2005
Da metadonstøttet rehabilitering for opiatavhengige ble gjort landsdekkende i 1998, manglet det ikke på advarsler både av politisk og faglig art. Hermstad og medarbeidere ( 1 ) viste at...
Adrian Razvan Pasareanu, Åse Mygland, Øistein Kristensen
06.03.2012
A woman who was compulsorily hospitalised for manic psychosis proved to need quite different treatment from what was first assumed necessary. A woman in her late 50s with no prior history of mental...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
At the end of 2012, more than 7 000 patients were undergoing opioid maintenance treatment (OMT) in Norway ( 1 ). This number has increased consistently over recent years. Since OMT was introduced as...
Adrian Razvan Pasareanu, Åse Mygland, Øistein Kristensen
06.03.2012
A woman who was compulsorily hospitalised for manic psychosis proved to need quite different treatment from what was first assumed necessary. Given her physical restlessness, reduced need for sleep,...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
At the end of 2012, more than 7 000 patients were undergoing opioid maintenance treatment (OMT) in Norway ( 1 ). This number has increased consistently over recent years. Since OMT was introduced as...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Smoking and harmful alcohol use cause a considerable loss of healthy life-years ( 1 ). Smoking has attracted a lot of attention, and in contacts with the health services patients are routinely...
Øistein Kristensen
10.12.2000
I tillegg til metadon er nå også høydose buprenorfin (Subutex) godkjent som vedlikeholdsbehandling av opiatavhengige, forutsatt at pasienten tilfredsstiller kriteriene til Sosial- og...
Øistein Kristensen
20.02.2000
Metadon er en kompetitiv agonist til heroin og benyttes i substitusjonsbehandlingen for å fortrenge eller redusere effekten av heroin. En slik beskyttende effekt skal kunne oppnås ved...
Øistein Kristensen
06.10.2005
I Tidsskriftet nr. 16/2005 har Dagfinn Haarr en interessant og tankevekkende artikkel ( 1 ). Konklusjonen – at pasientene på fastlegekontoret var mer utrygge og følte ubehag på venterommet ved det...
Karsten Nordal, Øistein Kristensen
17.02.2005
En epoke er forbi. Oscar Olsen døde etter kort sykeleie 4.12. 2004, 96 år gammel. Han var klar til det siste og levende opptatt av faget. Han ble født i Kristiansand i 1908. Han tok medisinsk...