Anja Maria Brænd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anja Maria Brænd

Anja Maria Brænd, Jørund Straand
28.10.2014
Det er godt dokumentert at ikke alle resultater fra kliniske studier blir publisert ( 1  –  3 ). En nyere oversiktsartikkel ved Chan og medarbeidere gir flere eksempler på selektiv rapportering av...
Anja Maria Brænd, Sarah Frandsen Gran
20.05.2010
Medisinstudenter får gode tilbakemeldinger fra pasientene etter bruk av spørreskjemaet StudPEP. Lærerne er gjennomgående også fornøyd, studentene er mer kritiske til sine egne prestasjoner. Dette er...
Anja Maria Brænd, Jørund Straand
02.09.2014
Legemiddelindustrien unnlater å publisere negative forskningsfunn og lager fortsatt upålitelig reklame Leger tar viktige valg på vegne av sine pasienter når de anbefaler bruk av bestemte medisiner...