Sarah Frandsen Gran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sarah Frandsen Gran

Sarah Frandsen Gran, Anja Maria Lyche Brænd, Morten Lindbæk
06.11.2008
I 10. semester ved Universitetet i Oslo har medisinstudentene en allmennmedisinsk praksisperiode på seks uker, der de får undervisning av veileder en til en. Dette er studentenes viktigste...
Anja Maria Lyche Brænd, Sarah Frandsen Gran, Morten Lindbæk
24.08.2006
I 10. semester er medisinstudentene ved Universitetet i Oslo utplassert i allmennpraksis på Sørlandet og Østlandet i seks uker. Praksisperioden er en viktig del av undervisningen i dette semesteret...
Jan C. Frich, Sarah Frandsen Gran, Per Olav Vandvik, Pål Gulbrandsen, Per Hjortdahl
21.08.2012
Knowledge management, leadership and quality improvement – abbreviated «KLoK» – was introduced as a separate subject in the medical school curriculum at the University of Oslo in 2011. This subject...
Anja Maria Brænd, Sarah Frandsen Gran
20.05.2010
Medisinstudenter får gode tilbakemeldinger fra pasientene etter bruk av spørreskjemaet StudPEP. Lærerne er gjennomgående også fornøyd, studentene er mer kritiske til sine egne prestasjoner. Dette er...
Jan C. Frich, Sarah Frandsen Gran, Per Olav Vandvik, Pål Gulbrandsen, Per Hjortdahl
21.08.2012
Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring – forkortet KLoK – er fra 2011 innført som eget fag i medisinstudiet i Oslo. Faget skal gi studentene kompetanse til å utøve legeyrket på en...
Sarah Frandsen Gran
20.08.2013
I sin leder Retningslinjefundamentalisme i Tidsskriftet nr. 10/2013 anerkjenner Vegard Bruun Wyller retningslinjer som nyttige og viktige, men han gir samtidig tre argumenter for å dempe...