Sarah Frandsen Gran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sarah Frandsen Gran (f.1972) er lege i primærhelsetjenesten i Moss kommune. Hun er universitetslektor ved Universitetet i Oslo for faget Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring, og har i flere år vært spesialrådgiver ved Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Sarah Frandsen Gran
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media