Tiden for sektortenkning er over

Forsidebildet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forsidebildet viser resultatet etter endovaskulær behandling av abdominalt aortaaneurisme med innsetting av et aortouniiliakalt stentgraft til høyre bekkenstamme. Den venstre ble lukket med en plugg. Det ble sydd en femoro-femoral-overkrysningsbypass til venstre side. Aneurismet er komplett ekskludert, og begge underekstremiteter har god blodforsyning.

  Pasienten var tidligere bestrålt for larynxkreft, og han fikk utført høyresidig pneumonektomi på grunn av lungekreft åtte år tidligere. Som komplikasjon fikk han bronkopleural fistel, og bronkialstumpen ble lukket via sternotomi. Han fikk residiv av fistelen og pseudomonas i empyemet. Senere ble han operert i høyre thorax, med sutur av fistelen. Oment ble mobilisert laparoskopisk, trukket opp gjennom diafragma og pakket over den suturerte fistelen. Siden har fistelen vært tett. Sekresjonen er minimal, og han er ikke lenger plaget av residiverende pneumonier.

  Det aktuelle var et stort abdominalt aortaaneurisme som kunne behandles med en modifisert stentgraftprosedyre. Det forløp ukomplisert. Pasienten er uten kreftresidiv, og aneurismet er ferdigbehandlet. Han kan leve et noenlunde normalt liv.

  Forsidebildet viser resultatet etter behandlingen av et abdominalt aortaaneurisme med moderne teknikk – og tverrfaglig samarbeid. Sykehistorien illustrerer at karpasienter ofte har andre sykdommer. Pasientenes behov er ikke avgrenset organvis. De har med seg alle sine organer, og diagnostikk og behandling må foregå i komplette fagmiljøer i tilstrekkelig komplette sykehus. Tiden for sektortenkning omkring organiseringen av karkirurgien er over.

  Pasienten har gitt samtykke til at bilde og tekst blir publisert.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media