En 61 år gammel mann med isjias

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1000–3

  I ovennevnte artikkel i nr. 10/2009 s. 1001 var m. rectus lateralis forvekslet med m. rectus superior. Riktig tekst skal være: «Typisk for lesjon av tredje hjernenerve er pareser i alle ekstraokulære muskler bortsett fra m. rectus lateralis og m. obliquus superior.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media