Rolf Steen,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Steen,

Kristin Lif Breivik,, Ricardo Laurini,, Rolf Steen,, Karl Bjørnar Alstadhaug
24.09.2009
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1000–3 I ovennevnte artikkel i nr. 10/2009 s. 1001 var m. rectus lateralis forvekslet med m. rectus superior. Riktig tekst skal være: «Typisk for lesjon av tredje...