I Morfei armer

Regin Hjertholm Om forfatteren
Artikkel

Foto Regin Hjertholm

Hvordan ser vi ut når vi sover?

Hvordan er kroppsspråket vårt om natten,

og hvilke former danner vi?

Hvordan forholder vi oss til hverandre i søvne?

Hva viser vi i søvne? Uskyld, angst,

konflikt, samhørighet, sårbarhet…

Ser vi spor av at det som foregår i søvne

får betydning for livet vårt om dagen? (1)

Søvnen utgjør en stor del av livet, og hver natt går vi inn i denne tilstanden. Likevel, ingen som sover kan se seg selv, og det er også lite vi ser av andre sovende. Det som skjer når vi sover, er utenfor vår kontroll. I søvnen mister man tidvis helt muskeltonus, slik at kroppen inntar særegne positurer man aldri ser på dagtid.

Søvnens vesen og dens originale kroppsspråk har fascinert meg i mange år. Jeg er inspirert av de tusener av ulike pasienter jeg har møtt og fulgt som allmennlege – deres historier, deres like og ulike kroppsspråk og reaksjonsmåter. For kunstneren i meg er det en spore til å vise noe ekte menneskelig, denne gangen søvn.

Gjennom bilder av mennesker i alle aldre som sover alene eller sammen med andre i mitt atelier, ønsker jeg å skildre noe av det som foregår om natten og samtidig vise søvnens kraft og de skulpturelle former vi danner.

Hjertholms materiale består av rundt 4 500 digitale fotografier av 116 personer tatt over 70 netter. Bildene er tatt hvert 8. minutt. Fotoutstillingen Søvn med bilder fra kunstprosjektet vises i en rekke norske byer i løpet av 2009, bl.a. i Trondheim under Nidaroskongressen.

I dette nummer av Tidsskriftet starter temaserien Søvn.

Anbefalte artikler